Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

De flesta fastigheterna i Nacka har en detaljplan. Din detaljplan berättar det mesta som du vill veta om din byggrätt och vad som gäller för ditt område genom olika bestämmelser.

Alla gällande detaljplaner i Nacka går att hämta via webbkartan. Det gäller även äldre stads- och byggnadsplaner. Här beskriver vi hur du gör.

Webbkartan består av skikt för olika slags information (skolor, badplatser, naturreservat med mera). Om du markerar skiktet Bo och bygga och därefter Detaljplaner kommer ytorna för alla detaljplaner att visas i rött:


Om du vet var planen du söker ligger geografiskt är den snabbaste vägen att zooma in i kartan och sedan klicka med musen inom rätt planområde:

Resultatet kan bli som på bilden ovan. Om det finns mer än ett objekt på platsen/området kan träffrutan du får fram först något annat än detaljplanen (till exempel ett kartudrag för fastigheten eller vem som ansvarar för en väg). Klicka i så fall på den blå pilen tills en träffruta för detaljplanen visas:

Klicka på länken ("Ladda ner detaljplan") för att öppna planen.

Om du inte hittar planområdet i geografin kan du i stället söka fram det via adress eller fastighetsbeteckning. En träffruta inom området kommer att öppnas, men du kan behöva klicka en gång till i området för att få fram länken till detaljplanen.

Saknas en detaljplan för din fastighet? Då bedöms varje bygglovsansökan från fall till fall, men stöd tas i den kringliggande bebyggelsen. Är området exempelvis dominerat av småhus i två våningar med sadeltak, så behöver tillkommande bebyggelse utformas på ungefär samma sätt.

Hjälp från Stadsbyggnadsservice

Om du är osäker om vilken plan du behöver eller vill ha hjälp med att hämta en viss plan är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice. Länk för kontakt dit finns högst upp på sidan.

Det kan inträffa att webbkartan inte fungerar korrekt i alla webbläsare. Om du skulle råka ut för att ingen träffruta visas när du klickar på en yta kan du kontakta Stadsbyggnadsservice, eller prova att använda en annan webbläsare (exempelvis Chrome eller Edge).

Sidan uppdaterades: