Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Normalt behövs inget bygglov för solceller som ska installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Däremot behövs bygglov om de ska installeras på en ställning. Oftast krävs bygglov om solcellerna placeras på en byggnad som ligger inom Nacka kommuns kulturmiljöprogram eller har varsamhetsbestämmelse i detaljplanen.
Här kan du se om fastigheten ligger inom sådan miljö.

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Nackas interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Läs mer om Nackas solkarta.

Sidan uppdaterades: