Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
 1. Krävs det bygglov eller anmälan?

  Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan, och vilka regler som gäller för just ditt område.

  När behövs lov?

  Du behöver söka bygglov om du tänkt:

  • Bygga nytt hus, eller bygga till ett befintligt. Gäller det ett attefallsbygge ska du göra en anmälan.
  • Flytta en byggnad till en annan plats.
  • Väsentligt ändra användningen av byggnaden, till exempel från bostäder till kontor eller butikslokal till skola.
  • Göra väsentliga ändringar på en befintlig byggnad. Förändringen kan gälla till exempel byte av fönster, fasadfärg eller takmaterial.
  • Glasa in uterum eller balkonger.
  • Sätta upp staket eller plank som är över 1,1 meter eller murar som är högre än 0,5 meter.
  • Ställa upp containrar eller ha någon annan form av upplag under en längre period.

  Du kan även behöva söka bygglov för en hel del andra saker som till exempel parkeringsplatser, solceller, större bryggor och skyltar.

  På den här sidan finns information om bygglov, anmälan och tidsbegränsade bygglov.

  Du kan hitta mer informationom bygglov hos Boverket.

  Stora delar av Nacka kommun har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i området.

  Du kan själv hämta gällande detaljplaner från Nackas webbkarta.

  Öppnar kartan i helskärmsläge genom att klicka på "Karta" nere till höger på kartan.
  Skriv sedan in adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan.
  Tryck på den fastighet du vill veta mer om.

  Här finns mer information om hur du hittar detaljplanen i webbkartan.

 2. Ta fram handlingar och ansök

  Se gärna våra checklistor för vilka handlingar som behövs för olika typer av ansökningar.
  Här finns exempel på ritningar, mallar för kontrollplan med mera.

  Använd vår e-tjänst när du ansöker om bygglov. Du behöver ha e-legitimation.,

  Du som söker lov för ett företag loggar in med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Du kan via e-tjänsten själv styra vem som ska faktureras och få rollen byggherre, sökande, kontaktperson etc.

  Bygglovansökan eller anmälan
 3. Kommunen handlägger

  När bygglovenheten utsett en handläggare skickar vi ett meddelande till dig om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

  Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

  Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

  När arbetet med ditt bygglovsärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.
  E-tjänster för dig som har ett pågående ärende

 4. Bygglovet beviljat!

  Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

  Före projekt- och byggstart behöver du få ett startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

  I samband med bygglovet får du också faktura för lov, startbesked och eventuell planavgift.
  Läs här om ungefärliga avgifter för några vanliga typer av byggen

 5. Tekniskt samråd och startbesked

  När du fått bygglov kommer kommunen att kalla till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge startbesked. När du har fått startbesked får du börja bygga.

 6. Arbetsplatsbesök

  Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

 7. Slutsamråd

  Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med din kontrollansvarige.

 8. Slutbesked måste finnas innan byggnaden får användas

  När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns. Du kan ansöka om slutbesked med en e-tjänst.
  E-tjänst om slutbesked

  Du är alltid välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du inte finner svar på de funderingar du har - se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Sidan uppdaterades: