Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du utför något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande (så kallat svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i en byggnad utan slutbesked. Det finns även krav på att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick.

Olovligt byggande kan leda till att du blir tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Om du inte får lov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov innan du börjar bygga.

Du behöver också underhålla din byggnad och sköta om din tomt så att risken för olycksfall begränsas och så att det inte blir betydande olägenheter för omgivning och trafik . Brister du i din vård och skötsel kan kommunen ställa krav på städning och underhåll.

Vad är tillsyn?

Kommunen har tillsyn över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand för att rätta till sådant som utförts utan lov. Kommunen påbörjar en granskning när någon skickat in en tillsynsanmälan via vår e-tjänst.

Hur vet jag om något är olovligt?

För information om lov och för att ta reda på om lov har sökts eller beviljats, kontakta stadsbyggnadsservice . Vad som kräver lov kan variera. Det beror bland annat på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte.

Läs mer om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan på Boverkets hemsida

Hur anmäler jag?

Vill du att kommunen ska utreda om något i din omgivning har gjorts olovligen eller om en tomt eller byggnad uppfyller kraven på vårdat skick? Skicka in en tillsynsanmälan via vår e-tjänst. Du kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym.

E-tjänst olovligt byggande för att göra en anmälan

.

E-tjänst olovligt byggande för att göra en anonym anmälan

Sidan uppdaterades: