Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flygbilder, 3D-, mark- och höjddata

Lantmäterienheten samlar in geografisk information i form av flygfoton och höjddata kontinuerligt. Vi tillhandahåller till exempel terrängmodell och höjdkurvor. Du kan beställa denna data från oss om du önskar få den bearbetad.

Höjder från flygburen laserskanning

Nackas senaste datainsamling genom flygburen laserskanning genomfördes 2020. Noggrannhet i höjdled är på hårdgjorda ytor 5 cm och övriga ytor 10 cm. Noggrannhet i plan 15 cm. Punktäthet: 20 punkter per kvadratmeter.

Nackas LAS-data finns att tillgå som öppen data. Önskar ni bearbetad LAS-data tillkommer enbart kostnad enligt tim-taxa för tidsåtgång.

Höjdkurvor

Våra höjdkurvor är framtagna från vår LAS-data och har en ekvidistans på 1, 2, 5 och 10 meter.

Ortofoton och historiska flygbilder

Kommunens flygbilder finns som ortofoton. Denna typ av flygfoton, tagna rakt uppifrån, är en fotogrammetisk avbildning av terrängen och ger ett skalriktigt fotounderlag. Flygningarna görs årligen på våren innan lövsprickning och de täcker hela Nacka kommun. Flygbilderna kan användas som bakgrundsbild i kartor, som orienterings- och presentationsmaterial med mera.

Kommunens flygbilder (ortofoton) finns att se i webbkartan. Håll ner musen och dra för att panorera i flygbilden. Använd knapparna till vänster för att förstora/förminska.

Markmodell

Nackas markmodell är ett rutnät av punkter med 1 meters mellanrum. Modellens höjder är baserade på laserskanningsdata från våren 2020. Det är möjligt att drapera markmodellen med ortofoto.

Vi har även en interpolerad terrängmodell (TIN)

3D-modeller

Vi arbetar även med att modellera Nacka i 3D. Grunden i en 3D-modell är flygfoton men de innehåller även höjdinformation. För att kunna visualisera byggnader på ett realistiskt sätt kan man drapera foton av fasader på huskropparna. Draperingen görs på beställning för vissa områden, i första hand som underlag för stadsbyggnadsprocessen.

Beställning

De geodata som du kan ladda ner själv avgiftsfritt kan du läsa om på vår sida om öppna geodata. Vill du istället för att ladda ner själv beställa data av oss så kontakta oss på lantmateri@nacka.se. Vi tar betalt med timtaxa för att bearbeta data.

Avgifter för flygfoton och tjänster inom 3D

Avgifter 2022

Ortofoto, per kartblad

Timdebitering

Laserdata Timdebitering
Markmodell med eller utan draperat ortofoto 670 kr per hektar* + timdebitering
3D-byggnader med takkonstruktion 670 kr per hektar* + timdebitering
3D-byggnader + markmodell med draperat ortofoto 1055 kr per hektar* + timdebitering
Tillägg för fasadbilder Timdebitering

Timtaxa: 1000 kr. Lägsta avgift för beställningar är 1000 kr.
*Offert lämnas när ytan överstiger 20 hektar.

Avgifterna anges exklusive moms, ovan tjänster är momspliktiga 25 %.

Sidan uppdaterades: