Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan till lägenhetsregister

Den som äger flerbostadshus eller småhus ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter. Här finns information  för rapportering för dig som ska göra detta till Nacka kommun.

Vem ska rapportera?

Enligt lag ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Från och med 1 januari 2010 ska fastighetsägare i Nacka rapportera sådana förändringar till Nacka kommun.

Information om lägenhetsregistret ges vid bygganmälan.

Varför finns lägenhetsregistret?

Registret ska göra det enklare och billigare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Statistiken används bland annat som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning. Sverige är skyldigt att framställa sådan statistik från år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Här rapporterar du

Från e-tjänsten kan du rapportera förändringar. Anmälan gäller för flerbostadshus inklusive specialbostäder och för småhus inklusive fritidshus.

Sidan uppdaterades: