Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Namn- och adressfrågor

Så går det till när en ny tomt eller fastighet bildats och ska få adress.

Adresser

När det har bildats nya tomter/fastigheter i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat "littera", en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiskt beslut.

Namngivning

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator och vägar
  • parker
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser).

Kan en fastighet ha flera adresser?

Ja, det kan den. Om den har flera entréer eller gränsar mot flera gator kan den ha flera postadresser.

ÄR FASTIGHETENS ADRESS OCH POSTADRESS ALLTID DENSAMMA?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Sidan uppdaterades: