Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trivsel och tillgänglighet

Tillfälliga och permanenta utsmyckningar, miljöer och parker ska ge Nackaborna fler trivsamma och attraktiva miljöer när Nacka växer och utvecklas som mest.

Runt om i Nacka skapas tillfälliga eller permanenta miljöer som ska ge dig som bor i eller besöker Nacka någonting extra. Det handlar om allt från vinterbelysning, tillfälliga parker och planteringar till bänkar och hinderbanor som kommer att finnas kvar och göra platsen ännu trivsammare under många år framöver.

Projektet, som kallas Trivsel och tillgänglighet, har initierats av Natur- och trafiknämnden i Nacka kommun och ska bidra till kommunens övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Syftet med den utökade satsningen är att vi vill ge Nackaborna fler trivsamma och attraktiva miljöer när Nacka växer och utvecklas som mest.

Ljusinstallation på Fidrabron i Fisksätra

På gång-och cykelbanan som korsar Gröna dalen i Fisksätra lyser en ljusinstalltion upp och skapar ett magiskt ljusrum. Läs mer om ljusinstallationen här

Pumptrack vid Fregattbacken i Boo

En pumptrack, eller pumpbana, för cyklar, där du pumpar dig fram i stället för att trampa anlades under våren 2021. Läs mer om banan här

Balansbana för barn i Nyckelviken

Av stockar från träd som vuxit i Nacka har en balansbana för barn skapats i Nyckelviken. Här kan man klättra, hoppa, krypa, gå eller bara sitta och njuta av den härliga skogsmiljön. Läs mer om balansbanan här

Pop up-lekplats utanför stadshuset

Hösten 2019 landade en tillfällig lekplats på gräset nedanför stadshuset. Läs mer om pop up-lekparken vid stadshuset här.

Belysning skapar stämning i vintermörkret

Under november 2019 fick fem platser i Nacka lite extra belysning. Läs mer om vinterbelysningen här.

Sidan uppdaterades: