Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
December

Nacka allt bättre på att motverka nedskräpning

Stiftelsen Håll Sverige Rent har utsett Nacka till nionde bästa kommun i sitt årliga kommunindex. Ett ambitiöst och innovativt arbete ligger bakom, med tankeväckande konst och många timmars skräpplockning av barn och unga.

Nacka klättrar till en nionde plats bland alla kommuner i årets kommunindex från Håll Sverige Rent för vårt arbete att minska nedskräpningen. Bakom framgången ligger flera olika projekt, som bidrar till att förebygga nedskräpning, eller åtgärda den genom att plocka upp skräpet.

Konst runt brunnar väcker tankar

I dagvattenbrunnarna slängs ofta fimpar och annat skräp, vilket kan leda till föroreningar av våra vattendrag. För att öka kunskapen om risken med föroreningar i dagvattnet har ferieanställda ungdomar målat tankeväckande konstverk runt ett antal brunnar på skol- och förskolegårdar. Konstverken ska inspirera lärare och pedagoger att samtala med barnen om nedskräpning, och vad nedskräpning kan leda till. Ungdomarna har i år även byggt kreativa återvinningslådor till skolgårdarna.

Skräpplockning i flera kampanjer

Kommunen genomför varje år tre olika skräpplockaraktiviteter, då barn och ungdomar är ute och plockar skräp på olika ställen i Nacka:

  • Naturstädning är kommunens egen kampanj, som genomförs både på våren och hösten. Skolklasser får möjlighet att lära sig mer om nedskräpning och dess konsekvenser, samtidigt som de tjänar pengar till klasskassan. I år genomfördes naturstädningarna 4-19 april och 3-18 oktober.
  • Kampanjen Städa Sverige är ett samarbete mellan kommunen och organisationen Städa Sverige. Den genomförs vår och höst av ungdomar som genom sina föreningar får ett områden att städa samt plockstädar längs våra gång- och cykelvägar.
  • Kampanjen Skräpplockardagarna genomförs av Nacka vatten och avfall AB och Håll Sverige Rent. Den genomförs varje vår under vecka 17. Både skolor, föreningar och företag kan delta. För skolorna ingår även ett utbildningsmaterial.

Under året har hundratals Nackaungdomar deltagit i skräpplockning.

– Den här fina placeringen i Håll Sverige Rents ranking har vi uppnått tack vare alla barn och ungdomar som bidragit på olika sätt till att minska nedskräpningen. Tack vare dem blir det så mycket trevligare att vara ute och röra sig i olika miljöer i Nacka, säger Mats Bohman, som är kommunens trafik- och fastighetsdirektör.

Det avgjorde Nackas placering:

  • Poäng utifrån antal skräpplockare (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
  • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg(i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
  • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna(kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis sprida kampanjen och hämta skräp hos deltagare)
  • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun(kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
  • Poäng utifrån svar på nationell enkät.

Läs mer om hur Nacka kommun arbetar med att minska nedskräpningen här

Sidan uppdaterades: