Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samhällsorientering

Vem får läsa samhällsorientering?

  • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz,
  • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Du som är mellan 18 och 64 år

Men det gäller även för dig som har eller kommer att få en etableringsplan på Arbetsförmedlingen. Du vänder dig i så fall till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Har du kommit till Sverige via familjeanknytning, kontakta Nacka kommun via e-post: aeesamhallsorientering@nacka.se.

Målet är att du ska utveckla kunskap inom:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv

Hur anmäler jag mig till samhällsorientering?

Om du deltar i etableringsprogram ska du vända dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Om du inte deltar i etableringsprogram ska du skicka din förfrågan till aeesamhallsorientering@nacka.se.

Sidan uppdaterades: