Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Din väg till arbete

Vem kan få hjälp?

 • Ungdomar mellan 18 och 24 år som varken studerar eller jobbar
 • Personer som är berättigade ekonomiskt bistånd
 • Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden som är:
  - Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.
  - Personer som efter etableringstiden på två år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.
  - Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

Tillhör du inte de här målgrupperna?

Om du inte tillhör någon av de här målgrupperna vänder du dig till Arbetsförmedlingen för att få stöd att komma vidare i arbete.

Med vad kan jag få hjälp?

Du kan få råd och stöd av en karriärvägledare arbete som berättar om vilka möjligheter som finns inom studier, arbete eller eget företagande. Karriärvägledaren informerar om vilka arbetsmarknadsinsatser som finns och bedömer vilket lämpligt stöd du kan få uifrån dina behov.

Kommunen erbjuder även förrehabiliterande insatser när vägen ut mot egen försörjning är längre än via en arbetsmarknadsinsats. En av dem är Hälsoträdgården. Läs mer om Hälsoträdgården här.

Hur gör jag för att få vägledning?

Du tar kontakt med en karriärvägledare arbete och bokar en tid. Det gör du genom att skicka e-post till vagledningaee@nacka.se. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Vad händer sedan?

Om din karriärvägledare arbete bedömer om du ska gå till en anordnare för arbetsmarknadsinsatser får du själv välja den anordnare som passar dig bäst. Tillsammans med anordnaren lägger ni upp en plan för att du ska nå egen försörjning så snart som möjligt.

Här kan du läsa vilka anordnare som du kan välja mellan.

Sidan uppdaterades: