Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Din väg till arbete

Nacka kommun vägleder Nackabor att komma i egen försörjning så snabbt som möjligt. Unga vuxna stöttas med studieförberedande praktik och arbetsmarknadsinsatser.

Om du tillhör en av våra prioriterade målgrupper har du möjlighet att träffa en karriärvägledare för att få veta mer om möjliga vägar till studier, arbete eller eget företagande.

Vem kan få hjälp?

 • Personer som är berättigade ekonomiskt bistånd
 • Ungdomar mellan 18 och 24 år som varken studerar eller jobbar
 • Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden som är:
  - Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.
  - Personer som efter etableringstiden på två år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.
  - Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

Tillhör du inte de här målgrupperna?

Om du inte tillhör någon av de här målgrupperna kan du vända dig till kommunens karriärvägledare för att få stöd att komma vidare.

Hur gör jag för att få vägledning?

Du tar kontakt med en karriärvägledare arbete och bokar en tid. Det gör du genom att skicka e-post till vagledningaee@nacka.se. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få vägledning av en karriärvägledare som berättar om vilka möjliga vägar det finns till studier, arbete eller eget företagande. Karriärvägledaren informerar om vilka kommunala arbetsmarknadsinsatser som finns och bedömer vilket lämpligt stöd du kan få utifrån dina behov.

Kommunen erbjuder även förrehabiliterande insatser när vägen ut mot egen försörjning är längre än via en arbetsmarknadsinsats.

Vad händer sen?

Om du tillhör någon av våra målgrupper lägger du och din karriärvägledare upp en planering som ska stödja dig till egen försörjning via arbete eller studier. Om du blir beviljad en arbetsmarknadsinsats får du själv välja vilken anordnare som passar dig bäst.

Här kan du läsa vilka anordnare som du kan välja mellan.

E-tjänst för meddelanden och filer

I vår e-tjänst kan du som har en karriärvägledare skicka meddelanden och bifoga filer som du vill dela till din karriärvägledare samt ta del av dokument som skickats till dig för godkännande.

E-tjänst för dokument arbetsmarknadsinsatser

Behandling av personuppgifter

Nämnden för arbete och försörjning är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om personuppgifterna. (PDF-dokument, 196 kB)

Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: