Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
God man och förvaltare

Vill du bli god man eller förvaltare?

Godmanskap och förvaltarskap innebär att utföra uppgifter för någon annan. Uppdraget är viktigt eftersom alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Att vara god man är ett uppdrag som utförs vid sidan av ordinarie arbete. Uppdraget är arvoderat. Läs mer om ersättningen här. (PDF-dokument, 147 kB)

Utbildning för att bli god man eller förvaltare

Innan du kan bli god man eller förvaltare måste du genomföra ett kunskapstest. Här hittar du webbutbildningen.

När du blivit god man eller förvaltare får du gå en grundutbildning och du kan få en mentor som stöd i ditt uppdrag. Du kan föra dina räkenskaper i vår e-tjänst och lämna din redovisning i den. Vi erbjuder fortlöpande information och utbildning. Nackas överförmyndarenhet står för bra service och god tillgänglighet.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Att vara god man eller förvaltare handlar om att vara ombud för någon som inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Den huvudsakliga uppgiften är att företräda huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Men uppdraget innebär också att se till så att din huvudman får den vård och tillsyn som hen behöver samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Rollen som god man skiljer sig lite åt från rollen som förvaltare. En god man kan inte utses till någon mot dennes vilja. Förvaltarskap däremot, är en tvångsåtgärd som kan tillämpas när personen är "ur stånd att vårda sig och sin egendom".

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en god man eller förvaltare. (PDF-dokument, 208 kB)

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som vill bli god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. För att komma i fråga får man inte finnas med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister. Det är inget som hindrar att en anhörig åtar sig uppdraget som god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsprövning av den som vill bli god man eller förvaltare. Formellt utses gode män och förvaltare av tingsrätten.

Är du intresserad av att bli god man?

Sidan uppdaterades: