Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni 2024

Tid och plats

Måndagen den 17 juni kl 17.00

Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdets innehåll

1. Sammanträdets öppnande

2. Närvaro

3. Val av justerande

4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Enkla frågor

6. Svar på interpellation om bristande politisk styrning får konsekvenser för nackaborna

7. Svar på interpellation om skärmfri tid i skolan

8. Svar på interpellation om vad görs för att förbättra underlagen inför stora politiska beslut

9. Svar på interpellation om meningsfull fritid i Fisksätra

10. Svar på interpellation om närvarande och synlig polis

Upprop

Valärenden

Beslutsärenden

15. Sammanträdesdagar 2025 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

16. Tertialbokslut 1 2024 för Nacka kommun

17. Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med T1 2024

18. Översyn av kommunens bolagsorganisation

19. Utökning av lånetak för kommunen

20. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Idrottshallar Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera, Ektorp

21. Detaljplan för Idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten

22. Ny inriktning bytespunkt centrala Nacka

23. Genomförandebeslut Allmänna anläggningar Danvikstrand

24. Reviderade avfallsföreskrifter för Nacka kommun

25. Cykelprogram för Nacka kommun

26. Riktlinjer för skyddade personuppgifter

27. Motion om Förnya Sicklaöns torg för att främja gemenskap, stötta småföretagande & möta klimatförändringar

28. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Anna Guteland tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: