Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Politik

Sammanträdesdagar

Här hittar du datum och tider för nämndernas sammanträden. Platsen för sammanträdena framgår i kallelsen för respektive sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden i Nacka stadshus. Mötena är öppna för allmänheten och och direktsänds i närradion på 99,9 MHz. Sammanträdena filmas också och publiceras här

Sammanträdesdagar i tabellformat våren och hösten 2021  (PDF-dokument, 107 kB)

Klicka på den nämnd du är intresserad av:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
KSAU/KSVU
KSMU
KSSU
Arbets- och företagsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Val- och demokratinämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 18.00 med besvarande av interpellationer.

Våren 2021

 • 1 februari kl. 18
 • 15 mars kl. 18
 • 12 april kl. 18 
 • 10 maj kl. 18
 • 24 maj kl. 18
 • 14 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 20 september kl.18
 • 18 oktober kl.18
 • 15, 16 november (Heldag, budgeten hanteras. Reservdag 16 november om ärenden återstår).
 • 13 december kl.18 (Reservdag 14 december om ärenden återstår).

Tillbaka till sidans topp

Kommunstyrelsen

Våren 2021

 • 22 februari kl. 15
 • 29 mars kl. 15
 • 10 maj kl. 15
 • 7 juni kl. 15

Hösten 2021

 • 6 september kl. 15
 • 27 september kl. 15
 • 25 oktober kl. 15
 • 8 november kl. 15 (Oppositionens budgetförslag, ej övriga ärenden)
 • 29 november kl. 15
 • 20 december kl. 15

Tillbaka till sidans topp

KSAU/KSVU

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt verksamhetsutskott (KSAU/KSVU)

Våren 2021

 • 9 februari kl. 9
 • 16 mars kl. 9
 • 27 april kl. 9
 • 1 juni kl. 9

Hösten 2021

 • 24 augusti kl. 9
 • 14 september kl. 9
 • 12 oktober kl. 9
 • 23 november kl. 9
 • 14 december kl. 9

Tillbaka till sidans topp

KSSU

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Våren 2021

 • 26 januari kl. 9
 • 23 februari kl. 9
 • 23 mars kl. 9
 • 20 april kl. 9
 • 25 maj kl. 9
 • 22 juni kl. 9

Hösten 2021

 • 17 augusti kl. 9
 • 7 september kl. 9
 • 5 oktober kl. 9
 • 26 oktober kl. 9
 • 23 november kl. 9
 • 7 december kl. 9

Tillbaka till sidans topp

KSMU

Kommunstyrelsens miljöutskott.

Våren 2021

 • 23 februari, kl 8.30
 • 20 april, kl 8.30
 • 25 maj, kl 8.30

Hösten 2021

 • 17 augusti, kl 8.30
 • 26 oktober, kl 8.30
 • 7 december, kl 8.30

Tillbaka till sidans topp

Arbets- och företagsnämnden

Våren 2021

 • 10 februari kl. 18
 • 24 mars kl. 18
 • 28 april kl. 18
 • 26 maj kl. 18.00 
 • 16 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 25 augusti kl. 18 
 • 22 september kl. 18
 • 27 oktober kl. 18
 • 24 november kl. 18
 • 15 december kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Fritidsnämnden

Våren 2021

 • 17 februari, kl 18
 • 17 mars, kl. 18
 • 21 april, kl. 18
 • 26 maj, kl. 18
 • 16 juni, kl. 18

Hösten 2021

 • 22 september, kl. 18
 • 27 oktober, kl. 18
 • 8 december, kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Kulturnämnden

Våren 2021

 • 16 februari kl. 18
 • 23 mars kl. 18
 • 25 maj kl. 18
 • 17 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 21 september kl.18
 • 19 oktober kl.18
 • 16 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Våren 2021

 • 27 januari kl. 15
 • 17 februari kl. 15
 • 17 mars kl. 15
 • 21 april kl. 15
 • 19 maj kl. 15
 • 9 juni kl. 15
 • 30 juni kl. 15

Hösten 2021

 • 25 augusti kl. 15
 • 22 september kl. 15
 • 20 oktober kl. 15
 • 17 november kl. 15
 • 8 december kl. 15

Tillbaka till sidans topp

Natur- och trafiknämnden

Våren 2021

 • 26 januari kl. 16.30
 • 16 februari kl. 16.30
 • 23 mars kl. 16.30
 • 27 april kl. 16.30
 • 18 maj kl. 16.30
 • 8 juni kl. 16.30

Hösten 2021

 • 31 augusti kl. 16.30
 • 21 september kl. 16.30
 • 19 oktober kl. 16.30
 • 23 november kl. 16.30
 • 14 december kl. 16.30

Tillbaka till sidans topp

Socialnämnden

Våren 2021

 • 16 februari kl. 18
 • 30 mars kl. 18
 • 27 april kl. 18
 • 25 maj kl. 18
 • 17 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 24 augusti kl. 18
 • 28 september kl. 18
 • 26 oktober kl. 18
 • 23 november kl. 18
 • 16 december kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Utbildningsnämnden

Våren 2021

 • 18 februari kl. 18
 • 25 mars kl. 18
 • 11 maj kl. 18
 • 9 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 23 september kl. 18
 • 10 november kl. 18
 • 2 december kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Val- och demokratinämnden

Våren 2021

 • 8 februari kl. 18
 • 19 april kl. 18
 • 31 maj kl. 18

Hösten 2021

 • 30 augusti kl. 18
 • 11 oktober kl. 18
 • 6 december kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Äldrenämnden

Våren 2021

 • 17 februari kl. 18
 • 31 mars kl. 18
 • 28 april kl. 18
 • 26 maj kl. 18
 • 16 juni kl. 18

Hösten 2021

 • 25 augusti kl. 18
 • 29 september kl. 18
 • 27 oktober kl. 18
 • 24 november kl. 18
 • 15 december kl. 18

Tillbaka till sidans topp

Överförmyndarnämnden

Våren 2021

 • 24 februari kl. 9
 • 21 april kl. 9
 • 19 maj kl. 9
 • 9 juni kl. 9

Hösten 2021

 • 29 september kl. 9
 • 17 november kl. 9
 • 8 december kl. 9

Tillbaka till sidans topp

Sidan uppdaterades: