Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Politik

Sammanträdesdagar

Här hittar du datum och tider för nämndernas sammanträden. Platsen för sammanträdena framgår i kallelsen för respektive sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden i Nacka stadshus. Mötena är öppna för allmänheten och och direktsänds i närradion på 99,9 MHz. Sammanträdena filmas också och publiceras här

Här finns sammanträdesdagar 2023 samlat för alla nämnder och utskott. (PDF-dokument, 106 kB)

Klicka på den nämnd du är intresserad av:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
KSAU/KSVU
KSMU
KSSU
KSTU
Nämnden för arbete och försörjning
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Val- och demokratinämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 17.00 med besvarande av interpellationer.

Våren 2023

 • 30 januari kl.17
 • 20 februari kl.17
 • 20 mars kl.17
 • 24 april kl.17
 • 15 maj kl.17
 • 19 juni kl.17

Hösten 2023

 • 18 september kl.17
 • 16 oktober kl.17
 • 13 (14) november prel. kl. 09
 • 11 december kl.17

Tillbaka till sidans topp

Kommunstyrelsen

Våren 2023

 • 16 januari kl.15
 • 6 februari kl.15
 • 6 mars kl.15
 • 3 april kl.15
 • 2 maj kl.15
 • 12 juni kl.15

Hösten 2023

 • 4 september kl.15
 • 2 och 23 oktober kl.15
 • 6 och 27 november kl.15
 • 18 december kl.15

Tillbaka till sidans topp

KSAU/KSVU

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt verksamhetsutskott (KSAU/KSVU)

Våren 2023

 • 31 januari kl.9
 • 14 februari kl.9
 • 21 mars kl.9
 • 18 april kl.9
 • 30 maj kl.9

Hösten 2023

 • 29 augusti kl.9
 • 26 september kl.9
 • 10 oktober kl.9
 • 21 november kl.9
 • 12 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

KSSU

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Våren 2023

 • 24 januari kl.9
 • 7 februari kl.9
 • 14 mars kl.9
 • 4 april kl.9
 • 23 maj kl.9

Hösten 2023

 • 22 augusti kl.9
 • 19 september kl.9
 • 3 oktober kl.9
 • 7 november kl.9
 • 5 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

KSMU

Kommunstyrelsens miljöutskott.

Våren 2023

 • 24 januari kl.8.30
 • 15 mars kl.9
 • 24 maj kl.9

Hösten 2023

 • 23 augusti kl.9
 • 4 oktober kl.9
 • 6 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

KSTU

Kommunstyrelsens trygghetsutskott.

Våren 2023

 • 8 februari kl.9
 • 5 april kl.9
 • 31 maj kl.9

Hösten 2023

 • 20 september kl.9
 • 8 november kl.9
 • 13 december kl.9

Nämnden för arbete och försörjning (tidigare arbets- och företagsnämnden)

Våren 2023

 • 3 januari kl.18
 • 8 februari kl.18
 • 29 mars kl.18
 • 26 april kl.18
 • 24 maj kl.18
 • 14 juni kl.18

Hösten 2023

 • 30 augusti kl.18 - Obs! Inställt
 • 27 september kl.18
 • 25 oktober kl.18
 • 22 november kl.18
 • 13 december kl.18

Utskottet inom nämnden för arbete och försörjning (tidigare arbets- och företagsnämndens utskott)

Våren 2023

 • 1 februari kl.8
 • 20 april kl.8
 • 8 juni kl.8

Hösten 2023

 • 24 augusti kl.8
 • 19 oktober kl.8
 • 30 november kl.8

Tillbaka till sidans topp

Fritidsnämnden

Våren 2023

 • 15 februari kl.18
 • 29 mars kl.18
 • 26 april kl.18
 • 24 maj kl.18
 • 14 juni kl.18

Hösten 2023

 • 20 september kl.18
 • 25 oktober kl.18
 • 6 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Kulturnämnden

Våren 2023

 • 21 februari kl.18
 • 21 mars kl.18
 • 17 april kl.18
 • 23 maj kl.18
 • 13 juni kl.18

Hösten 2023

 • 19 september kl.18
 • 17 oktober kl.18
 • 12 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Våren 2023

 • 25 januari kl.15
 • 15 februari kl. 15
 • 15 mars kl.15
 • 19 april kl.15
 • 24 maj kl.15
 • 21 juni kl.15

Hösten 2023

 • 30 augusti kl.15
 • 20 september kl.15
 • 18 oktober kl.15
 • 15 november kl.15
 • 6 december kl.15

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Direkt efter miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde.

Våren 2023

 • 25 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 21 juni

Hösten 2023

 • 30 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Tillbaka till sidans topp

Natur- och trafiknämnden

Våren 2023

 • 31 januari kl.16.30
 • 21 februari kl.16.30
 • 21 mars kl.16.30
 • 25 april kl.16.30
 • 23 maj kl.16.30
 • 20 juni kl.16.30

Hösten 2023

 • 29 augusti kl.16.30
 • 19 september kl.16.30
 • 17 oktober kl.16.30
 • 21 november kl.16.30
 • 12 december kl.16.30

Tillbaka till sidans topp

Socialnämnden

Våren 2023

 • 3 januari kl.16.30
 • 21 februari kl.18
 • 28 mars kl.18
 • 25 april kl.18
 • 30 maj kl.18
 • 20 juni kl.18

Hösten 2023

 • 29 augusti kl.18
 • 26 september kl.18
 • 24 oktober kl.18
 • 28 november kl.18
 • 12 december kl.18

Socialnämndens socialutskott

Våren 2023

 • 24 januari kl.15.30
 • 14 februari kl.15.30
 • 14 mars kl.15.30
 • 4 och 25 april kl.15.30
 • 16 maj kl.15.30
 • 13 juni kl.15.30

Hösten 2023

 • 22 augusti kl.15.30
 • 12 september kl.15.30
 • 3 och 24 oktober kl.15.30
 • 21 november kl.15.30
 • 12 december kl.15.30

Tillbaka till sidans topp

Utbildningsnämnden

Våren 2023

 • 15 februari kl.18
 • 30 mars kl.18
 • 16 maj kl.18
 • 8 juni kl.18

Hösten 2023

 • 21 september kl.18
 • 8 november kl.18
 • 5 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Val- och demokratinämnden

Våren 2023

 • 13 februari kl.18
 • 3 april kl.18
 • 29 maj kl.18

Hösten 2023

 • 4 september kl.18
 • 23 oktober kl.18
 • 4 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Äldrenämnden

Våren 2023

 • 22 februari kl.18
 • 29 mars kl.18
 • 26 april kl.18
 • 31 maj kl.18
 • 21 juni kl.18

Hösten 2023

 • 30 augusti kl.18
 • 27 september kl.18
 • 25 oktober kl.18
 • 29 november kl.18
 • 13 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Överförmyndarnämnden

Våren 2023

 • 15 februari kl.9
 • 19 april kl.9
 • 31 maj kl.9
 • 14 juni kl.9

Hösten 2023

 • 20 september kl.9
 • 8 november kl.9
 • 6 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

Sidan uppdaterades: