Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Politik

Sammanträdesdagar

Här hittar du datum och tider för nämndernas sammanträden. Platsen för sammanträdena framgår i kallelsen för respektive sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden i Nacka stadshus. Mötena är öppna för allmänheten och och direktsänds i närradion på 99,9 MHz. Sammanträdena filmas också och publiceras här

Här finns sammanträdesdagar 2024 samlat för alla nämnder och utskott (PDF-dokument, 152 kB)

Klicka på den nämnd du är intresserad av:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
KSAU/KSVU
KSMU
KSSU
KSTU
Nämnden för arbete och försörjning
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Val- och demokratinämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 17.00 med besvarande av interpellationer.

Våren 2024

 • 29 januari kl.17
 • 19 februari kl.17
 • 18 mars kl.17
 • 22 april kl.17
 • 20 maj kl.17
 • 17 juni kl.17

Hösten 2024

 • 16 september kl.17
 • 14 oktober kl.17
 • 18 (19) november kl.17
 • 9 december kl.17

Tillbaka till sidans topp

Kommunstyrelsen

Våren 2024

 • 15 januari kl.15
 • 5 februari kl.15
 • 4 mars kl.15
 • 8 april kl.15
 • 6 maj kl.15
 • 3 och 18 juni kl.15

Hösten 2024

 • 2 och 30 september kl.15
 • 28 oktober kl.15
 • 11 och 25 november kl.15
 • 16 december kl.15

Tillbaka till sidans topp

KSAU/KSVU

Kommunstyrelsens arbetsutskott samt verksamhetsutskott (KSAU/KSVU)

Våren 2024

 • 23 januari kl.9
 • 20 februari kl.9
 • 26 mars kl.9
 • 23 april kl.9
 • 28 maj kl.9
 • 11 juni kl.9

Hösten 2024

 • 27 augusti kl.9
 • 24 september kl.9
 • 22 oktober kl.9
 • 12 november kl.9
 • 10 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

KSSU

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Våren 2024

 • 16 januari kl.9
 • 13 februari kl.9
 • 19 mars kl.9
 • 16 april kl.9
 • 21 maj kl.9

Hösten 2024

 • 20 augusti kl.9
 • 17 september kl.9
 • 8 oktober kl.9
 • 5 november kl.9
 • 3 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

KSMU

Kommunstyrelsens miljöutskott.

Våren 2024

 • 16 januari kl.10.30
 • 19 mar kl.10.30
 • 21 maj kl.10.30

Hösten 2024

 • 20 augusti kl.10.30
 • 8 oktober kl.10.30
 • 3 december kl.10.30

Tillbaka till sidans topp

KSTU

Kommunstyrelsens trygghetsutskott.

Våren 2024

 • 14 februari kl.9
 • 17 april kl.9
 • 29 maj kl.9

Hösten 2024

 • 18 september kl.9
 • 6 november kl.9
 • 11 december kl.9

Nämnden för arbete och försörjning (tidigare arbets- och företagsnämnden)

Våren 2024

 • 7 februari kl.18
 • 26 mars kl.18
 • 24 april kl.18
 • 22 maj kl.18
 • 12 juni kl.18

Hösten 2024

 • 25 september kl.18
 • 23 oktober kl.18
 • 20 november kl.18
 • 11 december kl.18

Utskottet inom nämnden för arbete och försörjning (tidigare arbets- och företagsnämndens utskott)

Våren 2024

 • 1 februari kl.8
 • 18 april kl.8
 • 4 juni kl.8

Hösten 2024

 • 22 augusti kl.8
 • 17 oktober kl.8
 • 28 november kl.8

Tillbaka till sidans topp

Fritidsnämnden

Våren 2024

 • 24 januari kl.18
 • 20 mars kl.18
 • 24 april kl.18
 • 15 maj kl.18
 • 12 juni kl.18

Hösten 2024

 • 11 september kl.18
 • 23 oktober kl.18
 • 11 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Kulturnämnden

Våren 2024

 • 13 februari kl.18
 • 12 mars kl.18
 • 16 april kl.18 - sammanträde inställt
 • 23 maj kl.18
 • 11 juni kl.18

Hösten 2024

 • 17 september kl.18
 • 15 oktober kl.18
 • 10 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Våren 2024

 • 31 januari kl.15
 • 14 februari kl.15
 • 13 mars kl.15
 • 10 april kl.15
 • 22 maj kl.15
 • 19 juni kl.15

Hösten 2024

 • 28 augusti kl.15
 • 18 september kl.15
 • 16 oktober kl.15
 • 13 november kl.15
 • 4 december kl.15

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Direkt efter miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde.

Våren 2024

 • 31 januari
 • 14 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 22 maj
 • 19 juni

Hösten 2024

 • 28 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Tillbaka till sidans topp

Natur- och trafiknämnden

Våren 2024

 • 30 januari kl.16.30
 • 20 februari kl.16.30
 • 19 mars kl.16.30
 • 23 april kl.16.30
 • 28 maj kl.16.30
 • 18 juni kl.16.30

Hösten 2024

 • 27 augusti kl.16.30
 • 24 september kl.16.30
 • 22 oktober kl.16.30
 • 19 november kl.16.30
 • 17 december kl.16.30

Tillbaka till sidans topp

Socialnämnden

Våren 2024

 • 20 februari kl.18
 • 26 mars kl.18
 • 23 april kl.18
 • 28 maj kl.18
 • 18 juni kl.18

Hösten 2024

 • 27 augusti kl.18
 • 24 september kl.18
 • 22 oktober kl.18
 • 26 november kl.18
 • 17 december kl.18

Socialnämndens socialutskott

Våren 2024

 • 23 januari kl.15.30
 • 20 februari kl.15.30
 • 19 mars kl.15.30
 • 16 april kl.15.30
 • 7 och 28 maj kl. 15.30
 • 18 juni kl.15.30

Hösten 2024

 • 20 augusti kl.15.30
 • 10 september kl.15.30
 • 1 och 22 oktober kl.15.30
 • 19 november kl.15.30
 • 10 december kl.15.30

Tillbaka till sidans topp

Utbildningsnämnden

Våren 2024

 • 14 februari kl.18
 • 21 mars kl.18
 • 15 maj kl.18
 • 19 juni kl.18

Hösten 2024

 • 19 september kl.18
 • 7 november kl.18
 • 12 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Val- och demokratinämnden

Våren 2024

 • 12 februari kl.18
 • 8 april kl.18
 • 13 maj kl.18 inställt
 • 3 juni kl 18
 • 12 juni kl. 9

Hösten 2024

 • 23 september kl.18
 • 2 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Äldrenämnden

Våren 2024

 • 21 februari kl.18
 • 27 mars kl.18
 • 24 april kl.18
 • 29 maj kl.18
 • 19 juni kl.18

Hösten 2024

 • 28 augusti k.18
 • 25 september kl.18
 • 23 oktober kl.18
 • 27 november kl.18
 • 18 december kl.18

Tillbaka till sidans topp

Överförmyndarnämnden

Våren 2024

 • 21 februari kl.9
 • 24 april kl.9
 • 29 maj kl.9
 • 12 juni kl.9

Hösten 2024

 • 18 september kl.9
 • 6 november kl.9
 • 4 december kl.9

Tillbaka till sidans topp

Sidan uppdaterades: