Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om krisen kommer till Nacka

Det ska vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas i Nacka. Informationen på den här sidan är framtagen till dig som Nackabo för att du ska veta vad som gäller vid en samhällskris.

I händelse av kris eller i värsta fall krig är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. I en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som behöver den som allra mest. Därför behöver de flesta av oss vara beredda på att under den första tiden kunna klara oss själva med vatten, mat, värme och kommunikation. Genom att vara förberedd bidrar du till att vi i Nacka tillsammans klarar av svåra påfrestningar.

Här kan du läsa, ladda ner och skriva ut broschyren Om krisen kommer till Nacka – var förberedd! (PDF-dokument, 1,3 MB)

Innehållet i dokumentet finns även här på webbsidan.

Informationen kompletterar broschyren Om krisen eller kriget kommer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade till alla hushåll i Sverige 2018. Den finns på flera språk och om du inte har den kan du ladda ner den på msb.se.

I och med det aktuella säkerhetspolitiska läget och Sveriges medlemskap i Nato tar MSB fram en ny version till hushållen under 2024.

Vad är en kris?

En kris är en händelse i fredstid som leder till en samhällsstörning som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Kriser kommer plötsligt och riskerar att få allvarliga konsekvenser. Ofta behöver stora delar av samhället arbeta tillsammans för att snabbt försöka lösa krisen.

Nacka skulle till exempel kunna drabbas av:

 • Omfattande väderstörningar som storm, kraftigt snöfall och över- svämning.
 • Stora olyckor som berör många, till exempel bränder eller farligt utsläpp.
 • Avbrott och störningar som gäller el, vatten eller internet.
 • Terrordåd eller cyberangrepp.

Kommunens ansvar vid kris

Nacka kommun har ett geografiskt områdesansvar för vår kommun. Det innebär att stötta Nackabor och andra som vistas här tillfälligt vid en eventuell kris.

Kommunen ska se till att samhällsvik- tig verksamhet fortsätter att fungera så långt det är möjligt även under kriser. Det kan till exempel handla om vatten- och elförsörjning, äldre- omsorg, räddningstjänst och skola.

I kommunens ansvar ingår då bland annat att planera, samverka, informera och ge stöd.

Planera

Kommunen ska ha planer för hur vi minskar risken att något drabbar sam- hällsviktiga verksamheter, och för att kunna hantera de kriser som uppstår. Kommunen har också intern bered- skap dygnet runt, årets alla dagar, för att snabbt kunna vidta åtgärder om det händer något.

Samverka

Kommunen behöver även samverka med andra myndigheter och orga- nisationer som exempelvis polis, räddningstjänst eller länsstyrelse. När en kris uppstår behöver det finnas ett samarbete som fungerar mellan de inblandade.

Informera

Kommunen har till uppgift att informera om vad som hänt, vad som görs och om det är något du som invånare behöver göra.

Ge stöd

Kommunen ansvarar för att du får det psykologiska och sociala stöd du behöver vid en kris. Om det behövs kan kommunen erbjuda akut krisstöd. Då kan vi till exempel hjälpa till på plats om något allvarligt inträffat, eller slussa vidare till verksamheter som kan erbjuda hjälp.

Så får du information vid kris eller kris

Vid kris informerar kommunen om vad som händer, vad du kan göra och hänvisar till andra aktörer som kan ha mer information.

Om det uppstår en samhällskris eller sker en omfattande olycka är det viktigt att du håller dig informerad och tar del av korrekt information.

 • Nacka kommuns webbsida: nacka.se
 • Nacka kommuns facebooksida:facebook.com/nackakommun
 • Nacka kommuns mejladress: info@nacka.se
 • Nacka kommuns telefonummer: 08-718 80 00
 • Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal. Det betyder att P4 skickar ut information från myndigheter vid kriser, stora olyckor och krig. Sveriges Radio P4 Stockholm: 103,3 MHz
 • På krisinformation.se publiceras bekräftade uppgifter från olika myndigheter, finns även som app. Krisinformations webbsida: Krisinformation.se
 • Nacka vatten och avfall använder en sms-tjänst för att nå ut med viktig information om dricksvattnet. Läs mer om tjänsten på nvoa.se.
 • Med SOS Alarm 112-app på mobilen får du snabbt information om händelser som inträffar i ditt närområde.
 • Sveriges informationsnummer vid kris är 113 13. Till 112 ska du bara ringa vid akut fara.

Kom ihåg!

Var källkritisk och sprid inte uppgifter som inte är bekräftade från myndighetskanaler.

Bra att ha hemma

För att kunna kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter är det bra att ha:

 • Radio som drivs på batteri, solceller eller vev.
 • Mobiltelefon, dator och powerbank (portabelt batteri med USB-uttag).
 • Viktiga telefonnummer uppskrivna på ett papper.

Varningssystem

Viktigt meddelanden till allmänheten (VMA), är ett system för att varna för att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och tv, och i vissa fall utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. Mer information om VMA hittar du på msb.se.

Signalerna testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA.jpg

Beredskapslarm och flyglarm

Utomhuslarmet används också till beredskapslarm och flyglarm om det är fara för krig.

Beredskapslarm.jpg

Platser för information och stöd

I en krissituation är Nackas sex bibliotek informationspunkter. Dit kan alla Nackabor vända sig för att få information om de vanliga kanalerna inte fungerar.

Informationspunkter

Vänd dig till biblioteken om kommunens webbplats, sociala medier eller nätverksuppkoppling är ur funktion.

Nackas informationspunkter

 • Dieselverkstadens bibliotek, Marcusplatsen 17, Sickla
 • Fisksätra bibliotek, Fisksätra torg 20, Fisksätra/Saltsjöbaden
 • Nacka Forums bibliotek, Forumvägen 12, Nacka
 • Orminge bibliotek, Ormingeplan 3, Orminge/Boo
 • Saltsjöbadens bibliotek, Torggatan 1, Saltsjöbaden
 • Älta bibliotek, Ältavägen 202, Älta

Trygghetspunkter

Utöver informationspunkterna har kommunen också möjlighet att öppna så kallade trygghetspunkter, där du kan få hjälp och stöd vid långvariga eller mer omfattande störningar och kriser.

Om det blir aktuellt att öppna en trygghetspunkt informeras det i Nacka kommuns informationskanaler, på informationspunkterna, i Sveriges Radio P4 eller på anslags-tavlor i kommunens olika verksamheter.

Nackas trygghetspunkter

 • Fisksätra multihall, Brantvägen 1, Saltsjöbaden
 • Kulturhuset Dieselverkstaden,
 • Marcusplatsen 17, Sickla
 • Myrsjö sporthall och Myrsjöskolan, Mensättravägen 42, Boo
 • Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka
 • Sigfridsborgs sporthall och Sigfridsborgsskolan, Evalundsvägen 37, Älta

Karta till webb.jpg

Om trygghetspunkterna aktiveras

Beroende på vad som inträffat och hur länge krisen pågår, kan du ta dig till en trygghetspunkt för att till exempel:

 • värma dig och få information,
 • få veta var dricksvatten kan hämtas,
 • få hjälp att ta kontakt med anhöriga eller räddningstjänst,
 • värma något att äta eller dricka,
 • få krisstöd och enklare sjukvård.

Tips!

Oftast är den egna bostaden den säkraste och tryggaste platsen att vistas på. När det är möjligt är det därför bäst att stanna hemma och klara den första tiden med egen förberedd hemberedskap.

Öva på din beredskap

Hur förberedd är du? Ta hjälp av övningarna här för att stärka din beredskap och utmana dig själv, anhöriga och grannar.

Strömavbrott

Det har gått några dagar utan att det finns el. Vad gör du?

Öva genom att skriva upp förslag på saker du och dina närstående kan göra när det inte finns ström.

Vatten

Utan el slutar även vattenkranarna att fungera. Hur får du tag på dricksvatten?

Öva genom att samla vatten i hinkar, dunkar eller flaskor och räkna ut hur mycket du behöver för att klara en dag. Du bör kunna klara dig med eget vatten under minst en vecka.

Hygien

Under ett vattenavbrott går det inte att spola i toaletten eller duscha. Hur gör du för att sköta hygienen?

Öva genom att prata med familj och anhöriga kring hur ni kan göra för att klara situationen.

Matvaror

Kyl och frys fungerar inte och maten blir snabbt dålig. Hur länge klarar du dig på maten som finns hemma?

Öva genom att bara äta mat som kan förvaras i rumstemperatur under en dag. Du bör kunna klara dig utan att handla ny mat under en vecka.

Laga mat utan el

Det finns ingen el och du kan inte laga mat som du brukar. Vilken mat kan du laga utomhus?

Öva genom att laga mat som är enkel att laga till på spritkök eller grill.

Lär känna dina grannar

Även om du klarar dig bra, kan det finnas andra som har det svårt. Hur kan du hjälpa grannar eller andra i ditt område?

Öva genom att fråga dina grannar hur ni kan hjälpas åt vid en kris och byt telefon- nummer med varandra.

Information

Internet ligger nere och telefonen fungerar inte. Hur tar du reda på vad som hänt?

Öva genom att lyssna på Sveriges radio P4 på en radio som drivs med batteri, solceller eller vev. Ha en bestämd mötesplats med anhöriga eller vänner.

Kontanter

I kassan berättar de att systemet för betalkort inte fungerar. Kan du betala på något annat sätt?

Öva genom att fundera på hur mycket kontanter du skulle behöva för att kunna handla mat för en vecka, utan att använda betalkort.

Totalförsvaret - bra att veta om det blir krig

Sverige är tryggare än många andra länder men det finns hot mot vår frihet och säkerhet.

Vi som lever i Sverige måste hjälpa till om något hotar landet. Det kallas totalförsvaret och är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige på krig. Totalförsvaret består av både civilt försvar och militärt försvar.

Försvar

Civilt försvar omfattar hela samhällets ansvar för att det som fungerar i vardagen också kan fungera vid kris eller krig, till exempel sjukvård, barn- omsorg och transporter. Det militära försvaret ansvarar för att försvara Sverige mot väpnat angrepp.

Plikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan få i uppgift att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder av din arbetsgivare.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt

 • Värnplikt inom det militära försvaret.
 • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om.
 • Allmän tjänsteplikt innebär att anställda fortsätter sitt vanliga jobb vid krigsfara och krig. Invånare kan också få i uppgift att utföra annat arbete som är viktigt för totalförsvaret.

Läs mer om totalförsvarsplikt på pliktverket.se.

Medlemsskap i Nato

Sverige är sedan mars 2024 medlem i försvarsalliansen Nato, något som stärker totalförsvaret.

Läs mer om Natosamarbetet på msb.se.

Så fungerar ett skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Vid ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till närmaste skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme, till exempel källare av stadigare sort, underjordiska parkeringsgarage, tunnlar eller tunnelbanan.

Skyddsrum i fredstid

I Nacka finns skyddsrum utspridda i kommunen och lokalerna används i fredstid ofta för andra ändamål, som exempelvis förråd. Fastighetsägaren, som kan vara både kommunen, ett företag, en bostadsrättsförening eller en privatperson, ansvarar för att underhålla skyddsrummen i fredstid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har det övergripande ansvaret för landets alla skyddsrum och genomför kontroller för att se till att de underhålls.

Skyddsrum vid krig

Skulle skyddsrummen behöva användas är fastighetsägare skyldiga att ställa i ordning dem inom 48 timmar.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Se dig om i ditt närområde. Alla byggnader som har skyddsrum är märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

symbol Skyddsrum.jpg

Kom ihåg att du inte tillhör ett särskilt skyddsrum utan kan använda det som finns närmast där du befinner dig.

Bra att ta med till skyddsrum

 • Vatten i flaska och mat som tål.
 • Varma kläder, sittunderlag och en filt.
 • Egna mediciner och hjälpmedel som glasögon, linser och hörapparat.
 • Hygienartiklar, toalettpapper, våtservetter och handsprit.
 • Värdehandlingar (legitimation, nycklar, kontanter och kontokort).

Hitta ditt närmsta skyddsrum

Hitta ditt närmaste skyddrum på msb.se/skyddsrum.

Observera!

Det är inte är tillåtet att ta med husdjur till skyddsrum.

Till dig som vill hjälpa till

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

Vad skulle du kunna hjälpa till med om en kris inträffar? När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver vi alla hjälpas åt och människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap.

Det finns flera sätt att engagera sig på. Kanske har du anhöriga eller grannar som behöver stöd och hjälp? Eller gå med i en frivillig försvarsorganisation (FFO). Det är en organisation som har särskilda uppgifter vid kris eller krig. Som medlem kan du bidra till att samhället fortsätter fungera även under påfrestande förhållanden och att medmänniskor får stöd och hjälp. Det finns 18 frivilliga försvarsorgani- sationer som gör en viktig insats för samhället.

Läs mer om frivilligorganisationer msb.se/ffo.

Nacka-Värmdö räddningssällskap

Nacka-Värmdö räddningssällskap är en frivillig resursgrupp (FRG) i vår kommun och består av personer med olika bakgrund och kunskaper, med intresse av att hjälpa till om det händer något allvarligt i närområdet. Kommunen kan vid behov ta hjälp av Nacka-Värmdö räddningssäll- skap, som till exempel kan bidra med volontärer, bandvagnar och kommunikationskunskaper.

Läs mer om Nacka-Värmdö räddningssällskap nvrs.se.

Viktiga telefonnummer och webbsidor

112

Vid nödsituationer som kräver ambulans, brandkår eller polis.

113 13

För att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.

114 14

Vid polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.

08-718 80 00

Nacka kommuns telefonnummer.

Krisinformation.se

Samlad och bekräftad information från myndigheter vid kriser.

Msb.se

Råd till privatpersoner.

Smhi.se

Följ väderleksrapporten och se till att ha med dig kläder efter väder.

Trafikverket.se

Aktuell information om påverkan på väg och trafik

Nacka.se

Följ nyheter om Nacka kommuns verksamheter.

Nvoa.se

Nacka vatten och avfall informerar om vatten, avlopp och avfallshantering.

Nackaenergi.se

Nacka energi informerar om strömavbrott.

Har du frågor?

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Sidan uppdaterades: