Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Feelgood - vår företagshälsa

Feelgood är Nacka kommuns samarbetspartner när det gäller företagshälsovårds- tjänster. Enligt kommunens avtal med Feelgood ingår bl. a. annat tjänster som stödjer arbetsanpassning och rehabilitering, arbetsmiljö och hälsoutveckling.

Exempel på när chefer kan kontakta Feelgood:

 • En medarbetare visar tidiga signaler på ohälsa som påverkar arbetet.
 • En medarbetare har nedsatt arbetsförmåga eller hög sjuknärvaro.
 • En medarbetare upplever/har fysiska besvär som påverkar eller kan ha uppkommit i arbetet.
 • Du behöver en medicinsk bedömning av en medarbetare.
 • En medarbetare behöver samtalsstöd vid t. ex. arbetsrelaterad stress.
 • Du misstänker någon form av missbruksproblem hos en medarbetare.
 • Det finns konflikter eller kommunikationsproblem i din grupp.
 • Du behöver utreda något i den fysiska arbetsmiljön, t. ex. luftmätning.

Företagshälsan kan också anlitas vid organisationsförändringar för att bidra med kunskap om hur förändringarna påverkar arbetet eller vid planering av nya lokaler, arbetsmetoder, inköp av maskiner och utrustning med mera.

Beställningsrutiner, Feelgoods rehabprocess, tjänster och priser

Chefer kan avropa tjänst (alternativt personalstrateg på chefs uppdrag).
Efter ni kommit överens om ett individuppdrag skickar Feelgood en uppdragsbekräftelse via säker mail efter första besök.

Vid grupp- och organisationsuppdrag skickas Feelgood en offert/uppdragsbekräftelse.

Läs mer om Feelgoods rehabiliteringsprocess (PowerPoint-presentation, 227 kB), från beställning till kartläggning och kontinuerlig återkoppling på insats under ärendets gång.

Kontakt med Feelgood

Feelgood tidsbokning nås via telefonnummer: 010-810 92 10. Det går även bra att göra beställningar via deras kundportal. Chefen loggar in med bank-ID. Logga in | Feelgood

Individärenden

 • Rådgivning
 • Tidsbokning
 • Av- och ombokning

010-810 92 10

Grupp- och organisationsuppdrag

Kontakta kundansvarig Niina Björkman

 • Beställning av grupp- och organisationsuppdrag
 • Avtalsfrågor

010-810 92 10

niina.bjorkman@feelgood.se

Fakturafrågor

supportsthlm@feelgood.se

Ansvariga mottagningar

Feelgood Marievik/Liljeholmen är ansvarig mottagning.

Besöksadress: Feelgood Marievik, Årstaängsvägen 17, 117 43 Stockholm
Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-17:00

Avbokningsregler:
Individbesök avbokas senast 24 timmar innan bokat besök.

Gruppuppdrag och utbildningar avbokas senast 30 dagar innan reserverad tid, (avbokning 30-14 dagar före avtalad tid debiteras med halva kostnaden).

Mer information om företagshälsan via Feelgoods hemsida.

Sidan uppdaterades: