Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringsprocessen ska prioriteras och drivas proaktivt för effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är chefens ansvar att agera och aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa. Det är framför allt viktigt att fokusera på den arbetsförmåga medarbetaren har kvar i stället för att fokusera på den som inte finns.

Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete kännetecknas av ett gott samarbete mellan medarbetare, chef, HR, Försäkringskassan, företagshälsovård eller annan behandlande läkare och om medarbetaren så önskar, facklig företrädare.

Läs mer om de olika rollerna och deras ansvar i rehabiliteringsprocessen.

Sidan uppdaterades: