Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det är viktigt att chefen uppmärksammar signaler på ohälsa och problem i arbetsgruppen. Ju tidigare chefen uppmärksammar och agerar på tidiga signaler desto större är möjligheten att nå ett positivt resultat.

Om det finns anledning att misstänka att en medarbetare inte mår bra är det av yttersta vikt att tidigt söka orsaken och erbjuda stöd. Signalerna kan även bottna i orsaker utanför arbetsplatsen. Att tidigt söka orsaken till problem och sätta in lämpliga stödåtgärder gör att man kan undvika att hamna i en lång rehabiliteringsprocess. Det är således viktigt att vara uppmärksam på eventuella frånvaromönster, exempelvis upprepad måndagsfrånvaro.

Tidiga signaler från medarbetaren kan vara en eller flera av dessa:
- svårigheter att passa tider
- arbetsprestationen minskar
- drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
- irritation, aggressivitet, oro, rastlöshet
- kommer tidigt, går sent
- mycket övertidsarbete
- hög sjukfrånvaro/sjuknärvaro

I kommunens personalsystem Personec P ska all frånvaro finnas rapporterad. Det är ofta nödvändigt att se ett år bakåt i tiden för att få en uppfattning om det finns något mönster eller vid vilken tidpunkt en förändring har börjat uppträda.

Sidan uppdaterades: