Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

BALANSGUIDEN

Balansguiden är ett verktyg från Prevent.

Det är en guide om att hitta balansen mellan jobbet och resten av livet. Verktyget hjälper medarbetaren att reflektera över sin arbetssituation och arbetsdag för att sedan kunna arbeta med det man vill förbättra med hjälp av olika frågeställningar och en handlingsplan.

Balansguiden finns både för medarbetare som vill se över sin enskilda situation och för chefer som vill ta reda på hur gruppen har det idag, och därefter kunna använda resultatet som ett underlag för att tillsammans diskutera fram vad gruppen vill förbättra och hur det ska gå till.

HJÄRTATS HÄLSOKVITTO

Hjärtats hälsokvitto är ett heltäckande hälsotest från Apotek Hjärtat. Testresultaten genererar personligt anpassade råd med konkreta tips och verktyg som stöd i förändring.

Medarbetaren kan välja att göra ett övergripande test som kartlägger samtliga levnadsvanor i en livsstilsprofil, alternativt göra specifika levnadsvanetest som går djupare inom områdena fysisk aktivitet, alkoholvanor, matvanor, tobaksvanor, stress, mental hälsa eller sömn.

Sidan uppdaterades: