Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rutinen vid anställning

När du ska anställa en ny medarbetare är det du som rekryterande chef som ger erbjudande om anställning till kandidaten.

För att skapa ett anställningsavtal fyller den chef som enligt delegationsordningen har mandat (vanligtvis enhetschef) i formuläret ”anställningsguiden” i Personec P.

Har du "Fullservice"; skapas ett avtal av PA-support som först skickas till chef och sedan till kandidat för digital signering med bank-ID eller Nacka E-id (Smart ID).

Har du "Självservice"; sköter du den digitala signeringen själv. Det digitala anställningsavtalet sparas därefter i ett e-arkiv som är integrerat i Personec P så att det enkelt går att ta fram det digitala avtalet vid behov.

Här finns en lathund för dig som chef om hur du fyller i anställningsguiden.

Har du frågor så kontakta gärna vår PAsupport via självbetjäningsportalen eller 08-718 92 50

Sidan uppdaterades: