Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rekryteringsrutin

Rekryteringsrutinen i stadshuset ska se likadan ut i alla steg oavsett till vilken enhet vi rekryterar. Många inom stadshuset har HR-stöd i rekryteringsprocessen. I flikarna här nedan så beskrivs varje steg och vem som gör vad. Rekryterar du som chef själv har du mallen för rekryteringsprocessen i dessa steg och kan följa vad du behöver göra.

Kompetensbaserad rekrytering

Vi använder oss av kompetensbaserad rekryteringsmetodik (som du kan lära dig mer om i kursen nedan). Kortfattat innebär det att vi har en strukturerad process där vi i intervjuerna använder vi oss av bakåtriktade frågor för att se hur kandidaten agerat i tidigare arbetsrelaterade situationer. Vi efterfrågar också konkreta exempel under intervjuerna vilket är lättare att bedöma än hypotetiska svar.

Konsekvenser av felrekrytering

En felrekrytering blir kostsam på många sätt. Det kan leda till produktionsbortfall i och med orsaker som att man tar fel beslut, det blir bristande leverans etc. Medarbetares arbetssituation påverkas också om man tvingas att göra mer, eller rätta till felaktigheter den felrekryterade gjort. Detta kan leda till demotivation, irritation, konflikter, sjukskrivningar och medarbetare som slutar. Här ska också nämnas att den felrekryterade medarbetaren troligen inte heller mår bra.

Även för dig som chef påverkas arbetsssituationen om du behöver lägga mer tid på att lösa problem snarare än att coacha, stärka och utveckla. Det här ger också indirekta kostnader då den kanske viktigaste motivationsfaktorn för människor är uppmärksamhet.

Slutligen innebär det också kostnader för avslut, nyrekrytering, upplärning mm.

Fördelar med kompetensbaserad rekrytering

Den strukturerade processen hjälper oss att minska risken för att göra bedömningar på irrelevanta faktorer och diskriminera kandidater. Diversifierade arbetsgrupper presterar bättre. Med en strukturerad process lyckas vi hitta kompetensen som behövs snarare än någon som exempelvis speglar oss själva.

Kompetensbaserad rekrytering påverkar också vårt employer brand - vårt arbetsgivarvarumärke och kandidatupplevelsen. Vi visar att vi är en professionell arbetsgivare som rekryterar utifrån kompetens och förmåga.

Klicka här för snabbkurs i kompetensbaserad rekrytering.

Sidan uppdaterades: