Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista för introduktion av nya medarbetare

Du som närmaste chef ansvarar för att en god introduktion planeras och genomförs men själva introduktionen kan delegeras av en av dig utsedd medarbetare. Som hjälp finns denna checklista och tänk på att vissa sker behöver förberedas innan den anställde börjar.

Innan start

När kandidaten i Varbi får statusen "Anställd" skickas en länk med vår preboarding ut till personen. Preboardinglänken ger den blivande medarbetaren en övergripande introduktion till kommunen.

Planera

 • Skriv anställningsavtal och arbetsschema. (senast 14 dagar innan den nyanställde börjar)
 • Läs informationen om anställa person med skyddad identitet
 • För chefer behövs delegations beslut, ekonomisk attesträtt och personalansvar, kontakta din controller för att initiera processen.
 • Beställ telefonabonnemang, telefon och dator.
 • E-posta till Kontaktcenter vilka uppgifter som ska finnas i telefonistödet (namn, närmaste chef, telefonnummer, sökord, adress). telefonin@nacka.se
 • Beställ eventuellt behörigheter för att komma åt IT-system och medlemskap i sändlistor
 • Boka möten med berörda personer som ska vara delaktiga i introduktionen. Informera de som ska delta i introduktionen om syfte och förväntningar. Utse introduktionsansvariga eller eventuella faddrar.
 • Boka in den nyanställde på enhetens gemensamma möten.
 • Tips! Lägg ut information om den nyanställde på enhetens sida på Nacka.se

Genomföra

För de medarbetare det berör

Följa upp

Alla nya medarbetare ska få frågan om de är nöjda med introduktionen. Det ger bra input till förbättringar av rutiner och mottagande.

Sidan uppdaterades: