Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bilder, film, diagram och kartor

Skärmläsare och andra hjälpmedel har svårt att läsa av innehåll som inte är text. För att göra bilder, film, diagram och kartor tillgängliga för fler behövs därför textalternativ. Olika element i diagram och kartor behöver också särskiljas med mer än enbart färg.

Bilder och grafik

Alternativtext

Alternativtext, också kallad alt-text, gör att folk med exempelvis synsvårigheter kan läsa av en bild med skärmläsare.

Tips för att skriva alt-texter

  • Det viktiga med en alternativ text är att mottagare förstår tanken med bilden eller grafiken. Ska du beskriva ett motiv är det ofta bäst att vara saklig, undvik egna åsikter. För en bild som ska förmedla en viss känsla kan den känslan då vara viktigare att beskriva än faktiska motivet. Utgå från själva syftet med innehållet.
  • Skriv inte för långa alt-texter. Är bilden komplicerad, eller du har någon annan anledning till att skriva mer än 80 tecken, så skriv det i stället i brödtexten i anslutning till bilden. Troligtvis är det fler än de som använder hjälpmedel som kommer att ha nytta av texten.

Nacka.se

De flesta bilder och grafik som laddas upp på nacka.se ska ha en alt-text. Används bilden som ingress eller puffbild och bara är dekorativ så är det inte lika viktigt, men det är alltid bättre att lägga till. Lägga till alt-text i Episerver.

Sociala medier

Bilder ska även syntolkas i sociala medier. I många sociala mediekanaler går det att lägga in en alt-text i bilderna (när du skapar inlägget), bildtexten kan då läsas av personer som använder sig av skärmläsare. Finns det inget alternativ för alt-text så skriv i inlägget vad bilden föreställer.

Text i bild

Undvik text i bild. Skärmläsare kan inte läsa av texten och beroende på var bilden visas kan plattformar också beskära den olika, vilket kan göra bilden svår att läsa eller lätt att misstolka.

Film

Filmer ska ha undertexter och syntolkning vid behov. Stängda undertexter rekommenderas för att användaren själv ska kunna bestämma om de ska visas eller inte. Det här gäller både filmer som publiceras på nacka.se (även internwebben/medarbetarsidorna) och sociala medier.

Livesändningar är undantagna, men om materialet ska ligga uppe i efterhand ska det skyndsamt textas för att uppfylla kraven på tillgänglig film. Du har 14 dagar på dig att tillgängliggöra videon.

Diagram

För att göra ett diagram så enkelt som möjligt att förstå är det viktigt med kontraster och att de olika elementen (så som linjer i ett linjediagram) skiljs åt med mer än enbart färg. Folk som är synsvaga eller upplever färger annorlunda annars kan få svårt att ta till sig informationen. Det går exempelvis att göra genom att ha olika sträckade linjer. De olika komponenterna i diagrammet behöver ha ett kontrastvärde på 3:1 mot bakgrunden.

Det finns vissa undantag, bland annat när informationen finns tillgänglig i annan form, exempelvis i text eller tabell i anslutning till diagrammet. Tänk på att diagrammet tydligt behöver beskrivas.

Kartor

Kartor är till viss del undantagna från tillgänglighetsdirektivet. Så här skriver Digg, myndigheten för digital förvaltning, om vilka typer av kartor det gäller:

"Kartor som inte är avsedda för navigering eller om kartorna är avsedda för navigering men väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt."

"Det finns egentligen inte en fast definition för vad som avses med kartor för navigering. I propositionen framgår att fokus för bedömningen om en karta är avsedd för navigering bör läggas på vad syftet med kartan är."

Kartan ska vara så lätt och tydlig att förstå som möjligt. Inkludera inte överflödig information och tänk på färgkonstraster. Glöm inte att ha en utförlig och konkret beskrivning i text intill kartan.

Fördjupning

Du kan läsa mer om tillgänglighetsanpassning av bilder, film, diagram och kartor på Digg.se, som är myndigheten för digital förvaltning.

Övergripande

Bilder

Film

Diagram och kartor

Sidan uppdaterades: