Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jobba med tillgänglighet i Episerver

Du som har behörighet och redigerar innehåll i Episerver (publiceringsverktyget för nacka.se) behöver också tänka på att följa tillgänglighetsdirektivet. Det gäller allt från text och dokument till bilder och kartor.

Text

Rubriknivåer

Det är av stor vikt att märka upp rubriker med rätt rubriknivåer i Episerver. Att använda fetstil eller annan formgivning för att särskilja text är ingen bra idé. Det gör det nämligen svårare för personer med vissa hjälpmedel att navigera på sidan och svårare för sökmotorer att avgöra vad sidan handlar om. Har du mycket textinnehåll på en sida så glöm inte att använda dig av mellanrubriker. Lär dig om rubriknivåer och rubrikstruktur.

Styckesindelning

Glöm inte att dela upp din text i olika stycken. För personer med exempelvis synskada eller dyslexi kan långa textstycken bli svåra att läsa. Det är också enklare att snabbt skanna igenom en text. Fundera på om ditt nya stycke ska ha en mellanrubrik (se ovan).

Skriv tydliga länkar

Gör länktexter beskrivande och självständiga. Det är viktigt att länkar ska kunna förstås även om länken lyfts helt och hållet ur sitt sammanhang. Lär dig att skriva tydliga länkar.

Kursiv och fetstil

Fundera en extra gång innan du använder grafiska markeringar som kursiv och fetstil. Fetstil används framför allt för att markera nyckelord i en text. Kursiv text kan precis som i tryckt text användas för att markera betoning.

Använd aldrig versala rubriker och texter

Jobbar du med block så har du kanske sett att vissa av de rubrikerna genomgående skrivs med versaler. Det är ett grafiskt genomtänkt element. Men, skriv aldrig versala rubriker och texter på andra ställen. Det försämrar läsbarheten och skapar förvirring. Förkortningar, så som EU, är undantagna.

Bilder, film, diagram och kartor

Skärmläsare och andra hjälpmedel har svårt att läsa av innehåll som inte är text. För att göra bilder, film, diagram och kartor tillgängliga för fler behövs därför textalternativ. Olika element i diagram och kartor behöver också särskiljas med mer än enbart färg. Mer om bilder, film, diagram och kartor.

Dokument

I de allra flesta fall så laddar vi upp pdf-dokument på nacka.se, inte Word-filer eller Powerpoint-filer. Alla dokument som laddas upp på nacka.se ska vara tillgänglighetsanpassade. Det här gäller även dokument som laddas upp på internwebben/medarbetarsidorna. Lär dig om tillgänglighetsanpassade dokument.

Inbäddat innehåll

Det går att bädda in innehåll från andra webbplatser på nacka.se. Vi är väldigt restriktiva med det, bland annat för att vår egna upplässningsfunktion inte klarar av att tolka och läsa upp inbäddat innehåll.

Filmer som bäddas in på nacka.se, från exempelvis YouTube eller Mediaflow, kan lyfta innehållet och intresset för en sida men det ska gå att ta till sig likvärdigt innehåll i textform på sidan.

Sidan uppdaterades: