Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillgänglighetsanpassade dokument

Tillgänglighetsanpassade dokument är dokument som har anpassats så att de kan läsas upp av en skärmläsare för att vara möjliga för att människor med olika funktionsnedsättningar, till exempel en synskadad person, ska kunna ta del av informationen i dokumentet.

Om tillgänglighetsanpassade dokument

Att kunna ta del av information är en rättighet för alla. Därmed är det viktigt att informationen tillgänglighetsanpassas efter människors olika förmågor - både fysiskt, psykiskt och intellektuellt.

Alla ska kunna ta del av information i ett dokument, oavsett funktionsnedsättning eller funktionsvariation. På så sätt blir tillgänglighetsanpassningen avgörande för en person med till exempel läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt syn. Personer med olika funktionsvariationer kan också behöva någon form av hjälpmedel för att till exempel kunna navigera eller ta del av dokumentet. Detta innebär att vi som skapar dokumenten behöver ta detta i beaktning för att garantera tillgänglighetsanpassade dokument.

Stöd i att tillgänglighetsanpassa dokument

Rehngruppen finns till hands som resurs hos Nacka kommun när tiden inte räcker till för att tillgänglighetsanpassa dokument eller pdf:er. Det kan vara tillgänglighetsanpassning av dokument i Word, PowerPoint, Excel samt InDesign. Rehngruppen - få hjälp med tillgänglighetsanpassa dokument

Checklista Word

Här finns både en checklista över de saker du behöver tänka på för att göra ett Word-dokument tillgängligt, men även genom utförligare beskrivningar av varje moment och instruktioner för enkel kontroll och efterarbete i Adobe Acrobat Pro eller Acrobat DC.

Rubriker

 • Alla rubriker använder formatmallar
 • Inga underrubriker är överhoppade
 • Rubriknivåerna följer innehållets logiska ordning

Här kan du läsa mer om rubriker.

Inga tomma stycken

Tomma redbrytningar, också kallat Enter-tecken, är borttagna.

Här kan du läsa mer om tomma stycken.

Listor och diagram

 • Listor är gjorda med formaten Punktlista eller Numrerad lista
 • Listor går inte över en sidbrytning

Här kan du läsa mer om listor.

Bilder och figurer

 • Alla meningsbärande bilder och figurer ska ha alternativtext
 • Inte meningsbärande bilder och figurer är satta till dekorativa
 • Bilder och figurer är rätt i läsordningen

Här kan du läsa mer om bilder och figurer.

Länkar

 • Länktexter förklarar mål
 • Alla länkar är klickbara

Här kan du läsa mer om länkar.

Färg och form

 • Färgen ska ha en kontrast på 3.0 eller mer jämfört mot sin bakgrund
 • Onlineverktyg kan ge en indikation på om färgen är godkänd och på vilken nivå
 • På ikoner får tjockleken på linjer inte understiga 18 punkter och kontrasten mot bakgrunden ska vara 3.0 eller mer

Här kan du läsa mer om färg och form.

Tabeller

 • Tabellrubriker ska vara inställda på "Upprepa rubrikrader"
 • Inga layouttabeller, förutom de som ingår i mallen

Här kan du läsa mer om tabeller.

Spalter

 • Spaltlayout gjord med spaltverktyg eller tabb beroende på läsordning

Här kan du läsa mer om spalter.

Innehållförteckning och titel

 • Innehållsförteckningen är uppdaterad
 • Dokumentet har fått en titel angiven i sina egenskaper

Här kan du läsa mer om innehållsförteckningar och dokumentiniformation.

Språk

 • Språk för en del av dokumentet är satt
 • Språk för hela dokumentet är satt, eller sätts i efterarbetet

Här kan du läsa mer om språk.

Kontrollera tillgänglighet

 • Innan en tillgänglighetsanpassad PDF-fil skapas ska tillgängligheten kontrolleras.

Här kan du läsa om hur du kontrollerar tillgänglighet.

Skapa en PDF-fil som är tillgänglighetsanpassad

 • Det första steget i att skapa ett tillgängligt PDF-dokument från Microsoft Word är att säkerställa att det ursprungliga Word-dokumentet är tillgängligt.

Här kan du läsa mer om hur du skapar en PDF som är tillgänglighetsanpassad.

Sidan uppdaterades: