Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Texter - skriv så att alla förstår

Att skriva så att alla förstår kallas att skriva klarspråk. Klarspråk är motsatsen till krånglig byråkratsvenska. I Nacka är klarspråk ett grundläggande krav. I språklagen går också att läsa att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Du kan få hjälp att klarspråksgranska dina texter, eller gå en kurs så att du kan göra det själv.

Skriva klarspråk

Klarspråk står för ett klart, tydligt och mottagaranpassat språk.

Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Man kan också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Klarspråk går ut på att skriva så att mottagaren förstår.

Alla har rätt att förstå

Klarspråk är ett grundläggande krav på Nacka kommuns texter. Det bidrar till rättssäkerhet och inkluderande vilket ligger i linje med visionen "öppenhet och mångfald". Klarspråk handlar ytterst om demokrati, att alla ska ha tillgång till och förstå vad som står i texterna.

Hjälp med att klarspråksgranska texter

Om du behöver hjälp att klarspråksgranska texter kan du vända dig till Ateljén. Läs mer om Ateljén här. Vi har också en extern byrå, Space 360, som bland annat erbjuder hjälp med att klarspråksgranska texter och kurser i klarspråk. Läs mer om Space 360 här.

Språklagen i praktiken

Språklagen handlar om språk i Sverige. Här finns regler för svenska, minoritetsspråk och teckenspråk. Målet är att säkerställa användningen av svenska och andra språk i samhället. Lagen skyddar svenskan, språkmångfalden och enskildas rätt till språk.

Svenska är det gemensamma språket i Sverige, och det är samhällets ansvar att främja och använda det. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det finns också ansvar för att skydda och främja dessa minoritetsspråk samt det svenska teckenspråket.

I offentlig verksamhet ska svenska användas, och språket ska vara vårdad, enkelt och begripligt. Myndigheter har ansvar för att använda korrekt terminologi. Svenska är det officiella språket i internationella sammanhang.

Lagen betonar att alla i Sverige ska få möjlighet att lära, utveckla och använda svenska. Det gäller också för personer som tillhör en nationell minoritet, är döva eller hörselskadade, samt de som behöver teckenspråk eller har ett annat modersmål. Det är det allmännas ansvar att säkerställa tillgång till språk enligt lagens bestämmelser.

Språklagen finns att läsa i sin helhet på riksdagen.se.

Checklista för klarspråk

Här finns en checklista som du kan använda som stöd när du ska skriva eller granska en text.

Sidan uppdaterades: