Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riktlinjer för att skapa ett konto

På den här sidan har vi samlat riktlinjer för dig vars verksamhet vill skapa ett konto i någon sociala mediekanal.

Riktlinjer

 1. Det ska finnas ett skriftligt beslut från närmaste chef om att kontot får skapas och att den kommer skötas enligt gällande riktlinjer.
 2. Innan kontot skapas ska följande dokument fyllas i (Word-dokument, 47 kB) och skickas till kommuniktion@nacka.se samt till din verksamhets kommunikatör/kommunikationsfunktion.
 3. Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd inom Nacka kommun ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson.
 4. Administratör ska om möjligt vara ett Nacka kommun-konto och ej medarbetarens privata konto. Kontot måste dock på något sätt vara kopplat till ett Nacka kommun-konto, exempelvis via en funktionsbrevlåda. Alternativt ska kommunikationsenheten ha tillgång till användarnamn, e-post och lösenord. Det här för att minska risken för konton som glöms bort och för att snabbt kunna hjälpa till vid händelse av kris.
 5. Det ska finnas ett tydligt syfte med kontot, syftet ska beskrivas på sidan.
 6. En person i verksamheten ska ha ansvar för att dagligen (vardagar) gå in och granska så att kommenteringsregler följs. Kommenteringsreglerna finns här
 7. Det ska finnas en arbetsordning på enheten för hur kontot ska kunna skötas vid kriser, då informationsbehovet från allmänheten är större än vanligt. Vid kris kan även kommunikationsenheten hjälpa till.
 8. Det ska tydligt framgå att det är ett konto som tillhör Nacka kommun.
 9. Bilder som publiceras på kontot ska följa Nacka kommuns grafiska profil vad gäller till exempel text och annan grafik.
  Den grafiska manualen hittar du här
 10. Läs igenom sociala medieguiden på nacka.se, där finns bland annat viktig information om hur vi som myndighet behöver förhålla oss till lagar, personuppgifter och tillgänglighet sett till sociala medier.
 11. Det ska vara öppet för alla att delta i gruppen / följa kontot.

Har du frågor?

Kontakta Sara Boström, kommunikationsstaben

Sidan uppdaterades: