Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Dags för årets medarbetarundersökning

Den 14 september mejlas årets medarbetarundersökning ut till samtliga medarbetare. Besvara gärna undersökningen så snart som möjligt, dina synpunkter är viktiga!

Genom medarbetarundersökningen följs kommunstyrelsens mål för personalområdet upp, och kommunen får en samlad bild av hur medarbetare i Nacka upplever arbetsmiljön och arbetssituationen. Undersökningen ger också medarbetare och chefer ett konkret underlag för att förbättra arbetssätten, arbetsmiljön och verksamheten i sin helhet.

Nytt för i år är att fritextsvaren inte redovisas nedbrutet per svarsgrupp utan enbart per gruppering om minst 50 svarande. Svaren på frågorna om diskriminering och kränkande särbehandling redovisas också enbart per gruppering om minst 50 svarande. En annan nyhet är att handlingsplanen för medarbetarundersökningen ska vara klar senast den 15 november och utvecklingsarbetet kommer att följas upp av en ny medarbetarundersökning redan i februari.

Sista dag att besvara medarbetarundersökningen är den 27 september, men svara gärna så snart som möjligt!

Du kommer att få tillgång till resultatet för din grupp via en länk som kommer direkt från Zondera den 25 oktober.

Svarsfrekvensen – tisdag

Återrapportering kring svarsfrekvensen görs här varje dag, med siffror från föregående dag. Tisdagen den 28 september såg resultatet ut enligt nedan.

stapel_28-sep.jpg

Sidan uppdaterades: