Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens e-trappmöte 18 oktober

Stadsutvecklingsärenden på kommunfullmäktige 18 oktober, Beslut om Wall Street Stockholm, Satsningar på säkerhet och trygghet i Fisksätra, Sista chansen att nominera årets Nackabo, Snart dags att rösta om utmärkelsen Lära, Upphandling av ny simhall i Myrsjö, Rekord för Friska Nacka, Medarbetarundersökning och Kundval 2.0 på KLG.

Stadsutvecklingsärenden på kommunfullmäktige 18 oktober

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm tog upp två ärenden på dagordningen för kvällens möte: ett handlar om revidering av kommunens program för markanvändning. Det är riktlinjerna för exploaterings- och markanvisningsavtal som ska revideras, där vi drar nytta av våra erfarenheter, gör vissa frågeställningar mer flexibla och andra mer affärsmässiga. Ett gediget arbete ligger bakom och det blir ett bra avstamp inför kommande projekt.

Här finns förslaget till reviderat program för markanvändning

Ett genomförandebeslut för Dp 4 i Nacka strand ligger också på bordet. Det är ett stort område som ska utvecklas med 350 nya bostäder, 6 000 kvm verksamhetsytor med mera. Ett viktigt steg för utvecklingen i Nacka stad och Nacka strand.

Här finns handlingar för genomförandebeslut om DP 4 Nacka strand

Beslut om Wall Street Stockholm

Kommunfullmäktige i kväll ska besluta om Nackas medverkan i en fortsättning på muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka där 20 nya verk skapades runt om i Nacka, berättade stadskreatör Fredrika Friberg. Wall Street Stockholm, som fortsättningen heter, omfattar hela regionen, där flera kommuner, däribland Stockholm, kommer att medverka. Nu blir det också fler konstformer, som muralmålningar, skulptur, ljussättning med mera.

Poängen med festivalen är medskapande och delaktighet. Det handlar om modern offentlig konst för goda gestaltade livsmiljöer och en attraktiv stockholmsregion, där Nacka är en viktig del.

Här finns handlingarna i ärendet om Wall Street Stockholm

Här finns alla handlingar till kommunfullmäktige

Satsningar på säkerhet och trygghet i Fisksätra

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman sade att mycket positivt händer i Fisksätra, som etableringen av Viktor Rydbergs skola, mulitisporthallen som ska byggas och fler planerade bostäder som ska byggas av Stena. Men samtidigt har polisen uttalat att Fisksätra är ett utsatt område, även om många som bor där tycker att det är tryggt och säkert. Polisen har sett att det under ytan rör sig en del kriminella element och det gör att de vill satsa på området, vilket i sig är välkommet.

Kommunen har en aktiv lokal arbetsgrupp som arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Nattvandringsgruppen Polarna besöker området regelbundet. Det finns också en god samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Trygghetsvärdar rör sig i området i samverkan med Stena fastigheter. Det finns kameraövervakning vid järnvägsstationen. Nya satsningar kommer också: I nästa vecka ska kommunstyrelsen ta upp mobila väktare som patrullerar med bil. Det ska också satsas mer på en attraktivare utemiljö.

Kommunen ska även diskutera med fastighetsägaren Stena om området kan klassas som LOV3§-område, vilket skulle innebära att det blir möjligt att ha ordningsvakter. Fisksätra är ett bra och tryggt område och flera satsningar borgar för att Fisksätra även framöver ska vara en trygg och attraktiv stadsdel.

Sista chansen att nominera årets Nackabo

I morgon tisdag är sista dagen att nominera till omröstningen Årets Nackabo. Eva Bohm från kundserviceenheten berättade att det gå rbra att nominera både någon som bor i Nacka, eller som verkar här. Det går bra att nominera via nacka.se eller i röstbåset i stadshuset. Den 4 november startar omröstningen på kandidaterna, som presenteras senare. Ta chansen och nominera din kandidat i dag!

Här finns mer info och länk till nomineringsformuläret

Snart dags att rösta om utmärkelsen Lära

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Susanne Nord berättade att 170 nomineringar har kommit in till den nya Utmärkelsen Lära, som gäller pedagoger inom hela utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning. 18 har valts ut och går vidare till omröstning. Alla kan gå in och rösta på de skickligaste pedagogerna från den 20 oktober till 8 november. Lagom till Lucia kommer vinnarna att publiceras och de kommer att firas i mitten av februari, då även det övriga kvalitetsarbetet uppmärksammas. Årets teman är digitalisering och rörelse.

Upphandling av ny simhall i Myrsjö

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade att upphandlingen av ny simhall i Myrsjö har startat. Det är en funktionsupphandling, vilket innebär att en annan aktör ska bygga, äga och driva simhallen. Kommunen hyr in sig för att skapa mervärde för Nackaborna i form av simhall, och hoppas att det även kommer att skapas andra värden som Nackaborna kan ha glädje av. Målet är att säkra tillräcklig simhallskapacitet fram till 2040. Upphandlingen kopplar till flera av kommunens övergripande mål, bland annat Attraktiva livsmiljöer för alla. Flera enheter medverkar i processen: fastighet, ekonomi, upphandling och förstås fritidsenheten. Fritidsnämnden ansvarar för upphandlingen. Det är viktigt att genomföra detta, eftersom Nacka simhall är sliten och en ny simhall behövs för att täcka behoven. Planen är att det ska vara klart senast hösten 2025.

Rekord för Friska Nacka

Anders Mebius berättade också att kommunen fortsätter samarbeta med Järla Orientering, som tar fram orienteringskartan som alla Nackabor får hem i brevlådan. Där finns 120 orienteringspunkter på olika platser i Nacka. Det kan handla om allt från intressanta kulturplatser eller konstverk, via fladdermuslokaler till Blenda Nordströms grav; den första wallraffande journalisten som var från Nacka och är begravd här. 1 878 deltagare besökte minst en stolpe i år, vilket är nytt rekord. 56 procent kvinnor och 44 procent män var med och orienterade och gjorde över 61 000 stolpbesök totalt. Nästan 120 deltagare har hittat alla 120 stolpar. En fantastisk folkhälsofrämjande insats som ska fortsätta och utvecklas! Det är både barn, ungdomar, medelålders och äldre som är ute och orienterar med Friska Nacka.

Medarbetarundersökning och Kundval 2.0 på KLG

Koncernledningen tar i dag upp resultaten från medarbetarundersökningen som kom i morse, och välfärden och Kundval 2.0, som är rubriken för utveckling av kommunens välfärdstjänster.

Sidan uppdaterades: