Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Årets chef vill skapa trygghet, tillit och förtroende

Årets chef 2021 är Karin Hidestrand, verksamhetschef stöd och behandling. Karin har arbetat i Nacka kommun i 11 år och som verksamhetschef i fyra år. Karin berättar om sitt ledarskap, vilka utmaningar som finns och vad hon tycker utmärker en bra chef.

Karin 2021.jpg

Vad utmärker en bra chef?

- En bra chef vill ta ansvar för helheten i en verksamhet och aktivt involvera sina team för att nå resultat. Genom att visa sitt eget engagemang inspirerar det andra att visa samma energi och driv. Det är också viktigt att delegera arbetsuppgifter till medarbetare och teamen eftersom resultaten alltid blir bättre om du använder dig av den kompetens som finns i verksamheten.

Som chef är det också viktigt att vara tydlig med vilka mål vi arbetar mot, därför behövs en tydlig strategi. Om alla förstår målen arbetar alla åt samma riktning och genom transparens och öppenhet skapas delaktighet. Dessutom är det viktigt att uppmärksamma medarbetarnas engagemang, ge beröm för deras insatser men också vara inlyssnande och kunna ta in andras perspektiv.

Att vara chef innebär att man måste vara modig och våga fatta svåra beslut. Sedan får du inte glömma att vara snäll! Genom att vara snäll öppnar man upp för ett ickedömande klimat där det finns plats att testa och att göra misstag. Det är ju så vi lär oss.

Vad är det svåraste med att vara chef?

- Det är viktigt att vara en närvarande chef, men det kan vara svårt att se alla medarbetare och det är många olika behov som behöver tillgodoses. Därför är det viktigt att det finns en fungerande kommunikation för att alla ska må bra och nå sina mål.

Vad är det roligaste med att vara chef?

- Utvecklingsarbetet! Att se både verksamheten, team och medarbetare växa och ha möjlighet till att bidra till förändring. Det är tillsammans som vi kan göra succé! För mig är det jätteviktigt att mina medarbetare och våra kunder är nöjda. Jag känner ett starkt engagemang för mitt uppdrag och det är roligt att få se positiva resultat på allt jobb som läggs ner.

Vad har du för tips till andra chefer?

- Skapa trygghet, tillit och förtroende genom relation. Medarbetare som känner tillit trivs bättre och det ger ökade resultat. Som chef måste du våga släppa taget och delegera. Det är också viktigt att du är dig själv, vågar vara modig, transparant och acceptera att du ibland kanske gör misstag. Men, framför allt så ska du tro på dig själv och dina idéer.

Vad har varit viktigt för dig för att kunna utveckla ditt ledarskap i Nacka kommun?

- Tillit! Frihet under ansvar! Att jag har fått gehör för mina idéer och tillåtits att utvecklas. Det stöd som jag har fått och får från mina chefer och mina team har varit oerhört viktigt. De litar och tror på mig!

Sidan uppdaterades: