Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Projektledning - en guide

Vägledning, tips, mallar och annat som kan vara bra för dig som leder projekt. Du behöver inte följa nummerordningen på sidan, fördjupa dig i det som känns aktuellt/relevant.
 1. Nackas styrmodell

  Allt arbete i Nacka kommun utgår ifrån Nacka kommuns styrmodell som består av vår vision och värdering, vår ambition, våra fyra övergripande mål och våra styrprinciper.

  Nackas styrprinciper

  Fundera på:

  • Hur tar ditt projekt avstamp i styrmodellen?
  • Hur bidrar det till målen?

  Läs mer om Nackas styrmodell

 2. Förstå dina användare och utforska din idé

  Utforska din idé - bild från SKL

  Läs mer om idéer, användarengagemang och innovation här.

 3. Typ av projekt

  Vilken sorts uppdrag har du framför dig? Finns det tydliga krav i projektet och en tydlig målbild? Då kanske du väljer att driva projektet på ett traditionellt sätt. Om du istället utgår från en vision och vill jobba stegvis med delleveranser kan det agila arbetssättet ge ökad flexibilitet.

  Läs mer om olika sätt att bedriva projekt

 4. Projektverktyg

  Du som projektledare väljer själv vilka verktyg du vill använda för att styra projektet och samla ditt/dina team.

  Många väljer att använda en samarbetsyta i Sharepoint som utgångspunkt för samarbetet. En samarbetsyta kan vara helt öppen eller bara för inbjudna medlemmar. På samarbetsytan kan du och ditt team bland annat dela dokument, anteckningsböcker och kalendrar.

  I Office365-sviten finns det även andra gruppverktyg, som Microsoft Teams, Groups och Yammer. De har olika för- och nackdelar och valet av verktyg beror mycket på hur du och din grupp vill kommunicera med varandra och dela dokument och aktiviteter. Vi har än så länge inte någon Nacka-specifik information om dessa verktyg.

  Läs mer om samarbetsytor och skapa en egen.

 5. Projektmallar

  Använd gärna de projektmallar som finns för att dokumentera och styra ditt projekt. Mallarna innehåller rubriker och stödtexter som hjälper dig ta fram den information du behöver. Syftet med mallarna och det material du tar fram under rubrikerna är att vara ett stöd i projektprocessen.

  Det finns huvudmallar och stöddokument som beskriver mallens funktion och hur du kan använda den.

  Här hittar du mallarna och medföljande beskrivningar.

Sidan uppdaterades: