Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Agilt förhållningssätt

Att arbeta agilt innebär att du utvecklar nya funktioner stegvis i cykler. Först utforskar du problemet, sedan utvecklar, testar och reflekterar du över resultatet.

Agila arbetsmetoder passar bra när:

  • Det är svårt att se hur slutprodukten ska se ut
  • Du vill ha snabbt användbart resultat
  • Kraven är otydliga
  • Det är en föränderlig situation

Gör så här:

Det måste finnas rätt förutsättningar för att arbeta agilt. Du behöver formulera uppdraget så att det finns en öppenhet för förändringen under uppdragets gång. Du behöver känna till målet, men inte den exakta vägen till målet. Din uppdragsgivare behöver ge dig utrymme att testa flera olika sätt att ta dig till målet.

Förstorningsglas Utforska problemet genom att samla olika perspektiv och formulera en hypotes. Fokusera på det som ger störst nytta och börja med det.
Ikon med människor Utveckla tillsammans med kunder, användare eller medborgare (länk till metod – hur gör man det?)
Ikon raket Testa i liten skala genom till exempel genom prototypande eller pilotprojekt.
Ikon tankebubbla Reflektera och lär dig från testerna, gör mer av det som funkar.
Ikon pil Utveckla, testa och reflektera igen och igen tills du har kommit fram till en lösning som fungerar.
Ikon megafon Berätta om resultatet.

Om agil utveckling

Allt mer utvecklingsarbete handlar om att lösa problem som vi inte vet svaret på. När vi har problem där vi är oeniga i tillvägagångssätt och där vi inte kan förutse konsekvenser (läs mer om komplexitet) behöver vi ersätta detaljerade planer med ett mer flexibelt arbetssätt. Detta kallas för ett agilt arbetssätt..

För att undvika att lägga för mycket tid på planering fokuserar det agila arbetssättet mer på fungerande resultat och kundsamarbete snarare än dokumentation och förhandling. Agil utveckling är att man jobbar i cykler för att förbättra exempelvis en funktion eller utveckla en process, en mjukvara eller liknande. Arbetet utförs i så många cykler som krävs för att funktionen ska bli så bra som möjligt.

Även traditionella projektmodeller kan fungera med en agil "twist", där exempelvis olika faser kan delas upp i kortare tester och leveranser.Sidan uppdaterades: