Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Omvärldsanalys – stöd i utvecklingsarbetet

Rapporten Superkommun i en föränderlig värld hjälper dig att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden inom din verksamhet. Använd gärna några av de föreslagna processerna för att diskutera samhällsförändringar och komma vidare med ditt förbättringsarbete.

Vad borde vi göra mer av, sluta göra eller göra på ett helt nytt sätt?

Befolkningen i Nacka ökar snabbt, om några år kommer vi att vara 150 000 invånare. Samtidigt som befolkningen ökar, förändras omvärlden och den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin. Som organisation behöver vi förhålla oss till en snabbföränderlig omvärld, vi behöver ha ett pågående samtal om vad vi borde göra mer av, vad vi borde göra mindre av och vad vi borde göra på ett helt nytt sätt.

Rapporten Superkommun i en föränderlig värld är en samhällsanalys som vänder sig till dig som är medarbetare i Nacka kommun. Använd frågeställningarna under varje skifte som ett verktyg för att reflektera över vilka konsekvenser skiftena får för din enhet eller verksamhet. Se det som en hjälp att identifiera förbättrings-och utvecklingsområden.

Rapporten Superkommun i en föränderlig värld (PDF-dokument, 2,4 MB)
Powerpoint presentation Superkommun i en föränderlig värld (PowerPoint-presentation, 1,4 MB)

Nedan listar vi olika typer av övningar

Välj vilken metod som du tycker passar din grupp bäst. Har du frågor om övningarna, kontakta Tove Löfgren eller Jessica Röök på förnyelseenheten.

Blixten (20 minuter)

Under workshopen Blixten gör vi ett nedslag på ett skifte och formulerar de viktigaste konsekvenserna.

Syfte

Förstå konsekvenser för verksamheten.

Förberedelse

 • Välj ut ett skiften som är särskilt intressant eller viktigt för din verksamhet
 • Alla deltagare har fått instruktioner att läsa avsnittet innan mötet.
 • Ha post-it lappar och pennor till hands.

Instruktioner

 1. Hälsa alla välkomna och berätta vad som ska ske under mötet
 2. In-check: det här lägger jag åt sidan för att vara närvarande på det här mötet.
  a. Alla tänker i tysthet ca 1 minut.
  b. Dela i de olika grupperna.
 3. Enskilt, var och skriver post-it utifrån frågan, vilka blir de tre viktigaste konsekvenser av skiftet för din verksamhet?
 4. Prata i grupper om 2-3 personer och enas om den viktigaste konsekvensen.
 5. Alla grupper delar den viktigaste konsekvensen i stor grupp.
 6. Utcheck: den här känslan har jag när jag går härifrån.

Strålkastaren (45-50 min)

Under workshopen Strålkastaren belyser vi ett skifte utifrån olika frågeställningar. Upplägget är inspirerat av open space (hyperlänk)

Syfte

 • Skapa fler perspektiv på ett område
 • Förstå konsekvenser för verksamheten

Förberedelse

 • Välj ut ett skiften som är särskilt intressanta eller viktiga för din verksamhet
 • Förbered frågor för skifte (använd reflektionsfrågorna från rapporten eller formulera egna)
 • Förbered 3-4 stationer/blädderblock i rummet med respektive reflektionsfråga och möjlighet att skriva
 • Utskrift av avsnittet från rapporten En superkommun i förändring
 • Pennor till alla deltagare

Instruktioner

 1. Hälsa alla välkomna och berätta vad som ska ske under mötet
 2. Incheck – Det här gjorde jag för 2 år sedan, men inte idag.
  a. Alla funderar 1–2 minuter och skriver ner sina tankar
  b. Dela i gruppen
 3. Alla får tid att läsa kapitlet
 4. Dela ut pennor och ge instruktionen till deltagarna: ”Var och en väljer var den fråga/station en vill börja prata om. Diskutera med de andra som är vid samma station. När du har bidragit och lyssnat andras personer perspektiv byter du station osv.”
 5. Avsluta med gemensam rundvandring. Vad har sagts vid varje station?
 6. Utcheck: det här överraskade mig idag.
  a. Alla funderar 1-2 minuter
  b. Dela i gruppen

Trålaren (45-50 minuter)

Under den här workshopen trålar vi efter insikter och får fram konkreta konsekvenser för vår verksamhet.

Syfte

 • Skapa gemensam bild
 • Förstå konsekvenser för verksamheten

Förberedelse

 • Alla deltagare har fått instruktioner att läsa rapporten innan workshop.
 • Möblera rummet så att det går att sitta i grupper om tre personer.

Instruktioner

 1. Hälsa alla välkomna och berätta vad som ska ske under mötet
 2. In-check: ett ord om din sinnesstämning just nu, exempelvis rollercoaster (länk Hyper Island)
 3. Dela in i grupper om tre personer
 4. Grupperna diskuterar utifrån frågorna
  a. Det här borde vi i vår verksamhet göra mer av
  b. Det här borde vi göra sluta göra
  c. Det här borde vi göra på ett helt nytt sätt
  d. Den här insikten fick jag
 5. Utcheck - Det här vill jag veta mer om och så här kommer jag att göra för att ta reda på det? (I storgrupp eller liten grupp beroende på storlek)

Helikoptern (1,5 timmar)

Under workshopen Helikoptern gör vi en överflygning av alla skiften och delar våra perspektiv med varandra.

Syfte

 • Skapa gemensam bild
 • Förstå konsekvenser för verksamheten

Förberedelse

 • Förbered frågor för respektive skifte (använd reflektionsfrågorna från rapporten eller formulera egna)
 • Möblera rummet i öar, (4-6 personer i varje grupp)
 • Placera ett blädderblocksark på varje bord
 • Lägg ut tjocka pennor på borden (tillräckligt många så att det räcker åt alla).
 • Lägg ut utskrivna exemplar av Superkommun i en föränderlig värld på varje bord
 • Dela in deltagarna i grupper och placera runt borden.

Instruktioner

 1. Hälsa alla välkomna och berätta vad som ska ske under mötet
 2. In-check: Detta gör jag annorlunda idag, jämfört med för två år sedan.
  a. Alla funderar 1–2 minuter och skriver ner sina tankar
  b. Dela runt borden
 3. Ge deltagarna tid att läsa gruppens utvalda skift.
 4. Deltagarna diskuterar skiftet utifrån frågeställningen och antecknar på pappersarket.
 5. Om gruppen har fler skiften att diskutera, gör om p. 3 och 4.
 6. Ge grupperna tid för förberedelse av redovisning
  Förslag på frågor för redovisning:
  a. Viktigaste konsekvenserna för vår verksamhen
  b. Viktigaste insikten
  c. Det här vill vi veta mer om? Det här behöver vi ta reda på
 7. Redovisningar i storgrupp genom vernissage
 8. Utcheck – det här är min viktigaste insikt?
  a. Alla funderar 1–2 minuter och skriver ner sina tankar
  b. Dela runt borden

Ubåten (2,5 timmar)

Under workshopen Ubåten gör vi en djupdykning i tre av sju skiften. Upplägget är inspirerat av world café.

Syfte

 • Samla och fördjupa kunskap
 • Skapa gemensam bild
 • Förstå konsekvenser för verksamheten

Förberedelse

Välj ut tre skiften som är särskilt intressanta eller viktiga för din verksamhet. Förbered tre frågor för respektive skifte (använd reflektionsfrågorna från rapporten eller formulera egna)

 • Möblera rummet i öar (tre bord med stolar).
 • Placera en bordsduk av papper/ett blädderblocksark på varje bord
 • Lägg ut tjocka pennor på borden (tillräckligt många så att det räcker åt alla).
 • Lägg ut utskrivna exemplar av Superkommun i en föränderlig värld på varje bord
 • Skriv en diskussionsfråga på varje bordsduk/ark.
 • Dela in deltagarna i grupper och placera runt borden.

Instruktioner

Under workshopen kommer tre skiften diskuteras. I första omgången sker fördjupning av ett skifte utifrån tre olika frågeställningar. Alla får diskutera samtliga frågeställningar genom att byta bord.

I andra omgången diskuterar grupperna ett annat skifte utifrån tre frågeställningar osv.

Läs mer om hur man genomför World Café här eller kontakta förnyelseenheten.

 1. Hälsa alla välkomna och berätta vad som ska ske under mötet
 2. In-check: Detta gör jag annorlunda idag jämfört mer för 2 år sedan
  a. Alla funderar 1–2 minuter och skriver ner sina tankar
  b. Dela runt borden
 3. Utse bordsvärd: varje bord har en värd som ser till att alla kommer till tals, att alla håller sig till ämnet och som sitter kvar när alla andra byter bord för att återkoppla till de nya runt bordet.
 4. Ge deltagarna tid att läsa om skiftet som ska diskuteras.
 5. Deltagarna diskuterar skiftet utifrån frågeställningen och antecknar och ritar på bordsduken.
 6. Alla förutom bordsvärdarna byter bord
 7. När första omgången är avslutad har alla deltagare bytt bord två gånger och haft möjlighet att diskutera alla frågeställningar.
 8. Redovisningar från bordsvärdarna i storgrupp
 9. Byt skifte lägg fram nya bordsdukar med frågeställningar upprepa steg 4-8

Sidan uppdaterades: