Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Åtgärder för att minska bullret

Bullerskydd

Ett sex meter högt bullerskydd, i form av containrar med ljudisolerande mattor, har satts upp utanför östra huset, stadshuset. Det är ett effektivt bullerskydd men kommer också innebära att lokalerna i östra huset blir mörkare.

Arbete för att minska vibrationerna

Berget som stadshuset står på separeras från berget som det ska borras och sprängas i. Det sker genom så kallad vajersågning och minskar vibrationerna i stadshuset.

Alternativa sittplatser

Trots bullerdämpande åtgärder kan bullret upplevas som störande och därför erbjuds du som sitter i östra delen av stadshuset alternativa sittplatser. Även alternativa mötesrum erbjuds. Läs mer.

Hörselkåpor att låna

Hörselkåpor finns att låna på servicecenter.

Sidan uppdaterades: