Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mätningar av företagsklimatet

Nacka kommuns målsättning är att alltid finnas på topp 10 i samtliga mätningar om kommunen, även gällande företagsklimat. För att följa hur näringslivet i Nacka utvecklas och hur företagsklimatet är i kommunen görs det flera undersökningar.

NKI - servicemätning (Insikt)

Sveriges Kommuner och Regioner genomför i samverkan med Stockholm Business Alliance årligen servicemätningen Insikt. De som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något av områdena:

 • Brandtillsyn
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

De svarande betygsätter:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet

I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ett ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. I första hand går enkäten ut via e-post. Efter en påminnelse försöker vi nå kunden via telefon.

Enkätsvaren är helt anonyma och kommunen tar enbart del av resultaten i bearbetad form.

Företagsklimat - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i hela Sverige möjligheten att bedöma företagsklimatet i kommunen de verkar i. Frågorna i enkäten rör bland annat attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler.

Antalet svarande i Nacka brukar uppgå till ungefär 150 företagare och man behöver inte varit i kontakt med kommunen i ett specifikt ärende för att bli tillfrågad att svara på enkäten. Enkäten vänder sig främst till Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

Resultatet redovisas i två delar. Dels genom resultatet av enkäten och därmed kommunens sammanfattande omdöme men också genom en nationell ranking där även statistiska faktorer, exempelvis kommunalskatt och företagsamhet, påverkar utfallet.

Nackas resultat kan du läsa mer om via denna länk.

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Läs mer om Nyföretagarbarometern här.

Sidan uppdaterades: