Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap, stadigvarande eller tillfälligt. Hanteringen bygger på alkohollagen. Din ansökan ska gälla den typ av tillstånd du önskar få.
 1. Ta reda på om du behöver tillstånd

  Grundregeln är att man behöver ha tillstånd för servering av alkohol. Men det finns vissa undantag.

  Enligt alkohollagen 8 kap 1 a § krävs inte serveringstillstånd om serveringen

  1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

  Observera att alla tre punkterna ovan måste vara uppfyllda.

  Kontakta kommunens alkoholhandläggare om du är osäker om ifall du behöver söka tillstånd - se kontaktlänk högst upp på sidan.

 2. Ansök

  Välj först den typ av ansökan du tänker göra. I e-tjänsten finns information om vilka uppgifter och dokument du behöver lämna.

  Stadigvarande serveringstillstånd

  • Handläggningstiden är cirka två månader.
  • Kostnaden för ansökan, 13 073 kronor, faktureras.
  • Tillståndet kan gälla servering till allmänheten, till slutna sällskap eller via catering.

  Här öppnar du vår e-tjänst för ansökan.

  E-tjänst för ansökan

  Att använda e-tjänsten underlättar arbetet med tillstånd för dig i framtiden. Du kommer då att senare kunna logga in och komplettera uppgifter om dina tillstånd direkt på webben.

  Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

  Typen av tillstånd beror på under hur många dagar serveringen ska ske. Du kan använda vår e-tjänst.

  • Handläggningstiden varierar mellan cirka tio dagar och två månader.
  • Kostnaden för ansökan, 3 813 kronor för tillstånd i upp till tre dagar och 4 903 kronor för tillstånd över tre dagar, faktureras.

  Här öppnas du vår e-tjänst för ansökan.

  E-tjänst för ansökan

  Att använda e-tjänsten underlättar arbetet med tillstånd för dig i framtiden. Du kommer då att senare kunna logga in och komplettera uppgifter om dina tillstånd direkt på webben.

  Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

  Välj den här ansökan om du ska servera en mycket begränsad krets av personer, som är kända i förväg.

  • Handläggningstid: cirka två dagar till två veckor.
  • Kostnaden för ansökan, 1 089 kronor, faktureras.

  Här öppnar du vår e-tjänst för ansökan.

  E-tjänst för ansökan

  Att använda e-tjänsten underlättar arbetet med tillstånd för dig i framtiden. Du kommer då att senare kunna logga in och komplettera uppgifter om dina tillstånd direkt på webben.

 3. Vad händer sedan?

  En handläggare på miljöenheten tar emot din ansökan. Vi arbetar med förenklad delgivning. Du kommer att få information om det samt en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan senast en vecka efter att ansökan kommit in.

  En utredning startar och remisser skickas till Polismyndigheten, Skatteverket och miljöenheten (buller). Beslut fattas av socialnämnden i Nacka. Det brukar ta fyra-sex veckor från att din ansökan är komplett.

  Handläggningsavgift för ansökningar faktureras. Hur mycket du får betala framgår av informationen om de olika typerna av ansökningar och tillstånd. När din verksamhet är igång kommer du även att få betala för kommunens regelbundna tillsyn
  Avgifter för tillsynen

Kunskapsprov och länktips

Den som ansöker om serveringstillstånd ska ha goda kunskaper om alkohollagens bestämmelser. Kunskaperna testas genom ett prov.

Vägledning om vad som krävs vid kunskapsprover

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om kunskapsprovet. Särskilt avdelningen "Inläsning kunskapsprovet" kan vara till stor nytta för personal som ska göra provet.
Kunskapsprov om alkohollagstiftningen (Folkhälsomyndigheten)

Antalet frågor i provet varierar beroende på vilket slags tillstånd du söker, det vill säga vilket prov du behöver skriva:

Typ av tillstånd Antal frågor
Stadigvarande tillstånd för allmänheten 60
Stadigvarande tillstånd vid catering för slutna sällskap 60
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 44
Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap 44
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap 28
Stadigvarande tillstånd för pausservering 28
Tillstånd för provsmakning av snaps 28

Frågeområden i kunskapsprovet:

 • Alkoholpolitik
 • Bestämmelser om servering
 • Bestämmelser om tillsyn
 • Bestämmelser om mat och utrustning
  (Ingår inte i kunskapsprovet för dig som söker stadigvarande tillstånd för pausservering eller tillstånd för provsmakning av snaps.)

Du måste svara rätt på minst 75 procent av frågorna i varje del för att bli godkänd.

Nyttiga länkar

Fullmakt

Om du vill ge fullmakt för ett ombud ska kunna sköta ansökan ska du använda blanketten här:
Fullmaktsblankett för ansökan

Du som redan har serveringstillstånd och vill att någon annan ska sköta ert tillstånd via e-tjänsterna ska använda blanketten här:
Fullmaktsblankett

Sidan uppdaterades: