Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Serveringstillstånd

Serveringstillstånd - ändringar

Du som har serveringstillstånd kan behöva göra en ansökan eller anmälan för att komplettera eller ändra något. Använd då våra e-tjänster!
 1. Ansök eller anmäl med våra e-tjänster

  Du kan ansöka om utökad tid eller yta, tillfälligt eller stadigvarande. Du kan anmäla nya serveringsansvariga och ta bort de som slutat. Du kan anmäla förändringar som sker i ditt bolag. Din ansökan eller anmälan ska gälla den typ av tillstånd du vill få.

  För att göra det enkelt för dig så har vi utvecklat e-tjänster, så att du kan uträtta dina ärenden när du själv har tid.

  För att få tillgång till alla funktioner i e-tjänsten behöver du bli webbkund.
  I e-tjänsten kan du ansöka och anmäla följande:

  • Ansöka och ändra i ditt serveringstillstånd
  • Anmäla serveringsansvarig personal
   Under hela serveringstiden måste det finnas en person över 20 år på plats som är ansvarig för serveringen och denna person ska också vara anmäld till kommunen. Det kan vara du som tillståndshavare eller en person som du har utsett. Anmälan är kostnadsfri.
  • Anmälan om cateringlokal
   Om du har ett cateringtillstånd behöver du anmäla vilken lokal ni ska vara i.
  • Göra ändringar i befintligt tillstånd
   Ändringar i befintliga tillstånd ska anmälas till kommunen. Det gäller även tillfälliga ändringar. Avgiften varierar. Vissa enklare ändringar är avgiftsfria, för tillfälliga ändringar är avgiften 1 063 kronor och för stadigvarande ändringar 4 252 kronor.
  • Anmäla att serveringstillståndet ska upphöra
   När du säljer företaget eller av andra skäl tänker sluta använda ditt serveringstillstånd behöver du anmäla det. Anmälan är kostnadsfri.
  • Ändra kontaktuppgifter eller förändringar i bolaget
  • Anmäla kryddning av egen snaps
  • Anmäla provsmakning av alkohol
  Bli webbkund här och hitta våra e-tjänster
 2. Vad händer sedan?

  En handläggare på miljöenheten tar emot din ansökan/anmälan. Vi arbetar med förenklad delgivning. Du kommer att få information om det samt en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan senast en vecka efter att ansökan kommit in.

  En utredning startar och remisser skickas, beroende på vilken slags ansökan/anmälan det gäller, till Polismyndigheten, Skatteverket och miljöenheten (buller). Beslut fattas av socialnämnden i Nacka. Det brukar ta två-fyra veckor från att din ansökan är komplett.

  Du får faktura på den avgift kommunen tar ut för dessa ansökningar. Avgifternas storlek finns på sidan där du ansöker.

Alla våra e-tjänster

Kunskapsprov och länktips

Den som ansöker om serveringstillstånd ska ha goda kunskaper om alkohollagens bestämmelser. Kunskaperna testas genom ett prov.

Vägledning om vad som krävs vid kunskapsprover

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om kunskapsprovet. Särskilt avdelningen "Inläsning kunskapsprovet" kan vara till stor nytta för personal som ska göra provet.
Kunskapsprov om alkohollagstiftningen (Folkhälsomyndigheten)

Antalet frågor i provet varierar beroende på vilket slags tillstånd du söker, det vill säga vilket prov du behöver skriva:

Typ av tillstånd Antal frågor
Stadigvarande tillstånd för allmänheten 60
Stadigvarande tillstånd vid catering för slutna sällskap 60
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 44
Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap 44
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap 28
Stadigvarande tillstånd för pausservering 28
Tillstånd för provsmakning av snaps 28

Frågeområden i kunskapsprovet:

 • Alkoholpolitik
 • Bestämmelser om servering
 • Bestämmelser om tillsyn
 • Bestämmelser om mat och utrustning
  (Ingår inte i kunskapsprovet för dig som söker stadigvarande tillstånd för pausservering eller tillstånd för provsmakning av snaps.)

Kunskapsprov inför Stockholm Beer and Whisky Festival

Du som ska skriva prov i alkohollagen inför Stockholm Beer and Whisky Festival behöver förbereda dig och ha god kunskap. Provet du kommer att skriva är "Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten" och omfattar:

Alkoholpolitik 4 frågor
Servering 24 frågor
Tillsyn 8 frågor
Mat och kök (definitioner i lagen) 8 frågor

Du måste svara rätt på minst 75% av frågorna i varje del för att bli godkänd.

Nyttiga länkar

Fullmakt

Om du vill ge fullmakt för ett ombud ska kunna sköta ansökan ska du använda blanketten här:
Fullmaktsblankett för ansökan

Du som redan har serveringstillstånd och vill att någon annan ska sköta ert tillstånd via e-tjänsterna ska använda blanketten här:
Fullmaktsblankett

Register över alla restauranger i Nacka - deras öppettider, vilka som har alkoholtillstånd, mm

Sidan uppdaterades: