Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut avgifter för sitt arbete i samband med ansökan om serveringstillstånd. Verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd betalar också en tillsynsavgift. Den fasta tillsynsavgiften sänks till hälften vid skötsamhet av hela verksamheten.

Avgifter för tillstånd och anmälningar

Typ av tillstånd/anmälan Kostnad (kronor)
Stadigvarande till allmänheten 13 073
Stadigvarande till slutna sällskap och cateringtillstånd 13 073
Tillfälligt till allmänheten, högst tre dagar 3 813
Tillfälligt till allmänheten, mer än tre dagar 4 903
Tillfälligt till slutna sällskap 1 089
Gemensam serveringsyta 4 358
Provsmakning vid mässa och liknande, högst tre dagar 3 813
Provsmakning vid mässa och liknande, mer än tre dagar 4 903
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer under max tre dagar 8 716
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer
under mer än tre dagar
10 895
Anmälan till kunskapsprov 1 634
Ändring av tid/yta för stadigvarande tillstånd 4 358
Ändring på grund av ny inriktning, ombyggnad etcetera 4 358
Ansökan om ägarbyte i mer än 50 % av bolaget 10 895
Ansökan om ägarbyte i högst 50 % av bolaget 4 358
Ansökan om tillfällig ändring av tid eller yta för servering 1 089

Följande anmälningar med mera är avgiftsfria:

 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan av enklare ändringar i bolaget (i styrelsen, adress och liknande)
 • Anmälan om upphörande/nedläggning av verksamheten
 • Restaurangrapport
 • Anmälan av catering (om du har cateringtillstånd)
 • Anmälan av provsmakning

Avgifter för tillsyn

Tillsynstaxan består av en fast avgift på 4 358 kronor samt en rörlig avgift som beräknas utifrån vilken årlig omsättning företaget har på alkoholdrycker. För företag med öppethållande utöver normaltider är den fasta avgiften 6 406 kronor.

Den fasta tillsynsavgiften sänks till hälften vid skötsamhet av hela verksamheten.

Årsomsättning, inklusive moms Rörlig avgift, kronor
upp till 50 000 kronor 1 089
50 001-250 000 kronor 4 358
250 001-500 000 kronor 7 081
500 001-750 000 kronor 8 716
750 001-1 000 000 kronor 10 677
över 1 miljon kronor 15 252

Timtaxa kan i vissa ärenden debiteras med 1 471 kronor per timme.

Tillsynen - vad betalar du för?

Kommunens tillsyn består av två delar: yttre tillsyn och inre tillsyn.

Yttre tillsyn innebär att kommunens tillsynsinspektörer, vanligtvis två personer, besöker serveringsstället. Vid besök kontrolleras bland annat:

 • ordning
 • nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • serveringstiderna
 • serveringsytor
 • alkoholreklam
 • att alkoholfritt finns
 • bokföring
 • meny
 • inköpt sprit
 • personalen
 • brandsäkerhet

Inspektörerna får inte vägras komma in på restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler. De har rätt att ta del av alla papper/handlingar de vill se.

Inspektionerna dokumenteras skriftligen och skickas till bolaget. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Inre tillsyn innebär att kommunens handläggare kontrollerar att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. Kommunen undersöker då om bolaget har gjort förändringar som inte är anmälda och om det förekommer misskötsel (främst ekonomisk), brottslig verksamhet med mera. Handläggarna gör förfrågningar hos Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten med flera.

Om reglerna i alkohollagen inte följs kan det resultera i en erinran, en varning eller en återkallelse av serveringstillståndet.

Sidan uppdaterades: