Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut avgifter för sitt arbete i samband med ansökan om serveringstillstånd. Alla får betala en avgift för ansökningar. De som har stadigvarande (permanent) serveringstillstånd betalar också en tillsynsavgift. Den är lägre för företag som tidigare skött sitt tillstånd bra. Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgifterna årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), från och med 2022.

Här har vi samlat information om hur mycket du ska betala för olika slags ansökningar och förändringar av befintliga tillstånd. Du ser också vilka avgifter som gäller för tillsynen.

Avgifter för tillstånd och anmälningar

Typ av tillstånd/anmälan Kostnad (kronor)
Stadigvarande till allmänheten 12 000
Stadigvarande till slutna sällskap och cateringtillstånd 12 000
Tillfälligt till allmänheten, högst tre dagar 3 500 
Tillfälligt till allmänheten, mer än tre dagar 4 500
Tillfälligt till slutna sällskap 1 000
Gemensam serveringsyta 4 000
Provsmakning vid mässa och liknande, högst tre dagar 3 500
Provsmakning vid mässa och liknande, mer än tre dagar 4 500
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer en dag 8 000
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer
under högst tre dagar
10 000
Anmälan till kunskapsprov 1500
Ändring av tid/yta för stadigvarande tillstånd 4 000
Ändring på grund av ny inriktning, ombyggnad etcetera 4 000
Ansökan om ägarbyte i mer än 50 % av bolaget 10 000
Ansökan om ägarbyte i högst 50 % av bolaget 4 000
Ansökan om tillfällig ändring av tid eller yta för servering 1 000

Följande anmälningar med mera är avgiftsfria:

 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan av enklare ändringar i bolaget (i styrelsen, adress och liknande)
 • Anmälan om upphörande/nedläggning av verksamheten
 • Restaurangrapport
 • Anmälan av catering (om du har cateringtillstånd)
 • Anmälan av provsmakning

Avgifter för tillsyn

Tillsynstaxan består av en fast avgift på 4 000 kronor samt en rörlig avgift som beräknas utifrån vilken årlig omsättning företaget har på alkoholdrycker. För företag med öppethållande utöver normaltider är den fasta avgiften 5 000 kronor.

Den fasta tillsynsavgiften sänks till hälften vid skötsamhet av hela verksamheten.

Årsomsättning, inklusive moms Rörlig avgift, kronor
upp till 50 000 kronor 1 000
50 001-250 000 kronor 4 000
250 001-500 000 kronor 6 500
500 001-750 000 kronor 8 000
750 001-1 000 000 kronor 9 800
över 1 miljon kronor 14 000

Timtaxa kan i vissa ärenden debiteras med 1 350 kronor per timme.

Avgifterna bygger på kommunens taxa, som har antagits av kommunfullmäktige.
Hela taxan (PDF-dokument, 310 kB)

Tillsynen - vad betalar du för?

Kommunens tillsyn består av två delar: yttre tillsyn och inre tillsyn.

Yttre tillsyn innebär att kommunens tillsynsinspektörer, vanligtvis två personer, besöker serveringsstället. Vid besök kontrolleras bland annat:

 • ordning
 • nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • serveringstiderna
 • serveringsytor
 • alkoholreklam
 • att alkoholfritt finns
 • bokföring
 • meny
 • inköpt sprit
 • personalen
 • brandsäkerhet

Inspektörerna får inte vägras komma in på restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler. De har rätt att ta del av alla papper/handlingar de vill se.

Inspektionerna dokumenteras skriftligen och skickas till bolaget. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Inre tillsyn innebär att kommunens handläggare kontrollerar att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. Kommunen undersöker då om bolaget har gjort förändringar som inte är anmälda och om det förekommer misskötsel (främst ekonomisk), brottslig verksamhet med mera. Handläggarna gör förfrågningar hos Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten med flera.

Om inte företaget följer reglerna i alkohollagen kan handläggaren eller beslutande kommunal nämnd påminna, varna eller återkalla serveringstillståndet.

Sidan uppdaterades: