Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut avgifter för sitt arbete i samband med ansökan om serveringstillstånd. Alla får betala en avgift för ansökningar. De som har stadigvarande (permanent) serveringstillstånd betalar också en tillsynsavgift. Den är lägre för företag som tidigare skött sitt tillstånd bra. Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgifterna årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), från och med 2022.

Här har vi samlat information om hur mycket du ska betala för olika slags ansökningar och förändringar av befintliga tillstånd. Du ser också vilka avgifter som gäller för tillsynen.

Avgifter för tillstånd och anmälningar

Typ av tillstånd/anmälan Kostnad (kronor)
Stadigvarande till allmänheten 12 755
Stadigvarande till slutna sällskap och cateringtillstånd 12 755
Tillfälligt till allmänheten, högst tre dagar 3 720
Tillfälligt till allmänheten, mer än tre dagar 4 783
Tillfälligt till slutna sällskap 1 063
Gemensam serveringsyta 4 252
Provsmakning vid mässa och liknande, högst tre dagar 3 720
Provsmakning vid mässa och liknande, mer än tre dagar 4 783
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer en dag 8 176
Tillfälligt till allmänheten för mer än tusen personer
under högst tre dagar
10 629
Anmälan till kunskapsprov 1 594
Ändring av tid/yta för stadigvarande tillstånd 4 088
Ändring på grund av ny inriktning, ombyggnad etcetera 4 252
Ansökan om ägarbyte i mer än 50 % av bolaget 10 629
Ansökan om ägarbyte i högst 50 % av bolaget 4 252
Ansökan om tillfällig ändring av tid eller yta för servering 1 063

Följande anmälningar med mera är avgiftsfria:

 • Anmälan av serveringsansvarig personal
 • Anmälan av enklare ändringar i bolaget (i styrelsen, adress och liknande)
 • Anmälan om upphörande/nedläggning av verksamheten
 • Restaurangrapport
 • Anmälan av catering (om du har cateringtillstånd)
 • Anmälan av provsmakning

Avgifter för tillsyn

Tillsynstaxan består av en fast avgift på 4 252 kronor samt en rörlig avgift som beräknas utifrån vilken årlig omsättning företaget har på alkoholdrycker. För företag med öppethållande utöver normaltider är den fasta avgiften 6 250 kronor.

Den fasta tillsynsavgiften sänks till hälften vid skötsamhet av hela verksamheten.

Årsomsättning, inklusive moms Rörlig avgift, kronor
upp till 50 000 kronor 1 063
50 001-250 000 kronor 4 252
250 001-500 000 kronor 6 909
500 001-750 000 kronor 8 503
750 001-1 000 000 kronor 10 417
över 1 miljon kronor 14 880

Timtaxa kan i vissa ärenden debiteras med 1 435 kronor per timme.

Avgifterna bygger på kommunens taxa, som har antagits av kommunfullmäktige.

Tillsynen - vad betalar du för?

Kommunens tillsyn består av två delar: yttre tillsyn och inre tillsyn.

Yttre tillsyn innebär att kommunens tillsynsinspektörer, vanligtvis två personer, besöker serveringsstället. Vid besök kontrolleras bland annat:

 • ordning
 • nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • serveringstiderna
 • serveringsytor
 • alkoholreklam
 • att alkoholfritt finns
 • bokföring
 • meny
 • inköpt sprit
 • personalen
 • brandsäkerhet

Inspektörerna får inte vägras komma in på restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler. De har rätt att ta del av alla papper/handlingar de vill se.

Inspektionerna dokumenteras skriftligen och skickas till bolaget. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Inre tillsyn innebär att kommunens handläggare kontrollerar att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. Kommunen undersöker då om bolaget har gjort förändringar som inte är anmälda och om det förekommer misskötsel (främst ekonomisk), brottslig verksamhet med mera. Handläggarna gör förfrågningar hos Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten med flera.

Om inte företaget följer reglerna i alkohollagen kan handläggaren eller beslutande kommunal nämnd påminna, varna eller återkalla serveringstillståndet.

Sidan uppdaterades: