Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

13-17 år

Tonåringens värld blir större, frågor väcks kring identitet, vänskaps- och kärleksrelationer och som förälder bjuds du inte alltid in i den världen.

Tonåringens värld blir större

I tonåren börjar ditt barn förbereda sig inför vuxenlivet och testa sina egna och dina gränser.

Tonåringens värld blir större, frågor väcks kring identitet, vänskaps- och kärleksrelationer och som förälder bjuds du inte alltid in i den världen.

Förändrar beteende

Det är vanligt att barn får ett förändrat beteende, drar sig undan och berättar mindre än vad de gjort tidigare.

Tonåringen kanske är nyfiken på och testar att röka, dricka alkohol och ev droger.

Nya sammanhang

Många barn är ute på nya ungdomsarenor och det är vanligt med riskbeteende som snatteri eller andra brott.

Barnet får nya kompisar och befinner sig i andra sammanhang och som förälder kan man känna att man inte längre är viktig för sitt barn.

Nu behöver du som förälder hitta nya sätt för att finnas där för ditt barn, att bli "förälder 2.0".

Här finns stöd och hjälp

Öppet föräldraskapsstöd

Klicka här för att gå till webbsidan.

Familjerådgivningen

Klicka här för att gå till webbsidan.

Barn- och elevhälsan

Klicka här för att gå till webbsidan.

Ungdomsmottagningen

Klicka här för att gå till webbsidan.

Ungdomsteamet - Polarna i Nacka

Klicka här för att gå till sidan.

Ungas riskbruk och beroende

Klicka här för att gå till sidan.

Unga brottsutsatta

Klicka här för att gå till sidan.

Unga i riskzon för kriminalitet

Klicka här för att gå till sidan.

Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa

Klicka här för att gå till webbsidan.

Anhörigcenter

Klicka här för att gå till sidan.

Vägledning för studier

Klicka här för att gå till sidan.

Sidan uppdaterades: