Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

3-5 år

Ett barn i 3-5-årsåldern kan ha svårt att hantera sina starka känslor. Föräldern upplever under den här tiden ofta tjat och bråk kring rutiner och du kan behöva stöd i att hitta alternativa vägar att nå fram till ditt barn.

I takt med att barnet växer börjar den egna personligheten formas och barnets värld blir större.

För barn i 3-5-årsåldern är det vanligt att ha svårt att hantera sina starka känslor. Det kan innebära att barnet skriker, bråkar, slåss och/eller låser sig.

En förälder upplever under den här tiden ofta tjat och bråk kring rutiner och du kan behöva stöd i att hitta andra vägar att nå fram till sitt barn.

Om familjen växer under den här tiden så är det är många viljor och behov som ska mötas på samma gång.

Som förälder kan det kännas övermäktigt att hinna med vardagen och de krav som ställs.

Här finns stöd och hjälp

Familjecentralen

Klicka här för att gå till webbsidan.

Öppet föräldraskapsstöd

Klicka här för att gå till webbsidan.

Familjerådgivningen

Klicka här för att gå till webbsidan.

Barn- och elevhälsan

Klicka här för att gå till webbsidan.

Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa

Klicka här för att gå till webbsidan.

Sidan uppdaterades: