Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök om äldreomsorg

Äldreomsorgens insatser är till för dig som har fyllt 65 år och behöver hjälp i vardagen. Du behöver ett biståndsbeslut för att få hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet eller omvårdnad i särskilt boende. Det är våra biståndshandläggare som fattar biståndsbeslut med utgångspunkt i dina behov.

Sidan uppdaterades: