Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Familjehem eller jourhem


Att vara jour- eller familjehem innebär att man på uppdrag av socialtjänsten tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Barn kan av olika skäl behöva bo i en annan familj under längre eller kortare perioder under uppväxten. Ett jourhem och ett familjehems viktigaste uppgift är att fungera som extraförälder till någon annans barn. Det kan också handla om ett ensamkommande barn som behöver ett hem under asyltiden.

Som jour- eller familjehem kan du bidra till att barnet får en god, varm och trygg hemmiljö. En viktig uppgift är att stötta barnet i skolan, på fritiden och i relation till kamrater. Självklart är det också viktigt att underlätta för barnet att upprätthålla en god kontakt med sina syskon, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som finns i barnets liv, såsom mor- och farföräldrar.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är familjer, par eller ensamstående som har intresse, tid och utrymme att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. En placering i familjehem kan vara kortvarig eller långvarig. Samarbetet mellan familjehemmet, föräldrarna och socialtjänsten är mycket viktigt.

Vad är ett jourhem?

I ett jourhem bor barn under en kortare period medan socialtjänsten utreder vilken slags hjälp och stöd barnet och föräldrarna behöver. Ett jourhem tar med kort varsel emot ett eller flera barn då exempelvis syskon behöver placeras utanför hemmet.

Varför placeras barn i jourhem och familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn och ungdomar måste bo i en annan familj. Gemensamt för de flesta barn och ungdomar som behöver flytta till ett jour- eller familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och nätverk och att de saknar en fungerande vardag. En jour- eller familjehemsplacering sker oftast, men inte alltid, med föräldrarnas samtycke och barnet placeras då enligt SoL (socialtjänstlagen).

Frida Jonasson, socialsekreterare, berättar om vad det innebär att öppna hemmet för ett barn eller en ungdom, se filmen här

Vem kan bli jourhem och familjehem?

Allmänt kan man säga att du som vill bli jourhem eller familjehem behöver vara trygg och ha en stabil tillvaro. Du behöver ha tid, tålamod och engagemang att ta emot en ny familjemedlem och kunna sätta dig in i barns utveckling och behov.

Hur blir man familjehem?

När du anmält intresse till att bli familjehem påbörjas en familjehemsutredning. Utredningen omfattar flera hembesök, intervju och kontroll i polis- och socialregister samt hos Kronofogden och Försäkringskassan. Detta sammanfattas sedan i en skriftlig utredning. Det är nämnden i Nacka kommun som slutligen ger medgivande för placering av barn i hemmet.

Stöd och samarbete

Som familjehemsförälder är du del i ett team kring ett placerat barn. Du har i de flesta fall många samarbetspartners; barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, lärare/personal på skola/barnomsorg, god man och
ibland behandlingspersonal på barn- och ungdomspsykiatrin. En viktig uppgift som familjehemsförälder är att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj och upprätthålla kontakten med dem. Familjehemmet får av socialtjänsten stöd, handledning och utbildning utifrån sitt uppdrag som familjehem.

Ersättning

Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av en omkostnadsdel (ersättning för barnets mat, del i gemensamma hushållsutgifter, kläder, fickpengar, resor etc) och en arvodesdel (utgör ersättning för uppdraget). Sveriges kommuner och landsting, SKL, lämnar rekommendationer för familjehemsersättningar som är uppdelad i olika ersättningsnivåer. Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och vårdbehov.

Vi behöver fler familjehem och jourhem!

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.