Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samråd - Ändring av detaljplan för del av Tollarehöjden (DP 534), Tollare 1:450 (Tollare grindstuga) i Boo

Ändring av detaljplan för del av Tollarehöjden (dp 534) fastigheten Tollare 1:450 (Tollare grindstuga) i Boo, Nacka kommun ställs ut för samråd under tiden 19 februari till den 12 mars 2019.

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för rubricerat område. Planändringen av detaljplanen omfattar fastigheten Tollare 1:450, ”Tollare grindstuga”, som har markanvändningen B-bostad. Detaljplaneändringen innebär att befintlig markanvändning kompletteras med markanvändningen H-handel. Detta för att befintlig café- och bageriverksamhet, som i dag har tidsbegränsat bygglov, ska kunna ges permanent bygglov. Genomförandetiden slutar den 20 mars 2023, det vill säga enligt gällande detaljplan.
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under samrådstiden den 19 februari till och med den 12 mars 2019 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 12 mars 2019 till: registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2018/104 i ämnesraden. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2018/104
131 81 Nacka

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tord Runnäs,

telefon 08-718 94 76, e-post tord.runnas@nacka.se

Sidan uppdaterades: