Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Granskning - Tollare grindstuga

Ändring av detaljplan för del av Tollarehöjden (dp 534), fastigheten Tollare 1:450 (Tollare grindstuga) i Boo, Nacka kommun är utställt för granskning under tiden 26 mars till och med 9 april 2019.

Ändringen av detaljplanen omfattar fastigheten Tollare 1:450, ”Tollare grindstuga”, som har markanvändningen B för bostad. Detaljplaneändringen innebär att befintlig markanvändning kompletteras med markanvändningen H för handel. Detta för att befintlig café- och bageriverksamhet, som i dag har tidsbegränsat bygglov, ska kunna ges permanent bygglov. Genomförandetiden slutar den 20 mars 2023, det vill säga enligt gällande detaljplan.

Granskningstid

Under tiden 26 mars 2019 till och med den 9 april 2019 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar
Planbeskrivning.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Plankarta.pdf

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tord Runnäs telefon 08-718 94 76, e-post: tord.runnas@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2018/104 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2018/104
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 9 april 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.