Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Tattby station

Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan avseende Tattby station, Tattby 39:1 m.fl., Saltsjöbaden, Nacka kommun.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Tattby station. Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en mötesstation samt säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 13 mars - 10 april 2019.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: