Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Samråd Östra Gräsvägen

Detaljplan för Östra Gräsvägen i Ektorp, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Östra Gräsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för olika typer av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 14 juni - 29 augusti 2019.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: