Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

Samråd Östra Gräsvägen

Detaljplan för Östra Gräsvägen i Ektorp, i Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Östra Gräsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för olika typer av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 14 juni - 29 augusti 2019.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: