Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Trafikverkets depå

Detaljplan för del av fastigheten Sicklaön 83:3, Uddvägen 6, på västra Sicklaön

Detaljplanen syftar till att bekräfta den befintliga depåverksamheten med trafikandamål och att möjliggöra att befintlig byggnad kan ersättas på ny plats inom fastigheten. Vidare är syftet att möjliggöra för en kommunal gång- och cykelväg längs planområdets norra gräns för att åstadkomma en komplett förbindelse genom det så kallade Sicklastråket. Planen syftar också till att ersätta samtliga befintliga planer men kommer innehålla relevanta planbestämmelser så att planstöd för tunnelbanan och södra länken kvarstår.

Under tiden 19 februari 2021 till och med 25 mars 2021 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

På projektets webbsida kan du läsa mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: