Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Ektorp centrum

Detaljplan för Ektorp centrum, fastigheterna Sicklaön 354:1 med flera, Ektorpsvägen 4 på Sicklaön, i Nacka kommun

Detaljplanen syftar att utveckla Ektorp centrum med en tätare bebyggelse för centrumfunktioner, bostäder och en förskola. En ny struktur föreslås för centrumet och möjliggör för cirka 170 nya bostäder, ett nytt torg, nya butikslägen och ett parkeringsgarage för besökare.

Under tiden 27 april 2022 till och med 23 juni 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Du kan läsa mer om planförslaget och om hur man lämnar synpunkter på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: