Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning 3 - Idrottshall vid Ektorpsvägen

Detaljplan för Idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera i Ektorp, Nacka kommun

Ett reviderat förslag till detaljplan har tagits fram för Idrottshall vid Ektorpsvägen. En hallbyggnad för tennis och padel med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gångstig till Nyckelvikens naturreservat.

Under tiden 25 april 2022 till och med 23 maj 2022 finns planförslaget utställt för granskning möjlighet ges att lämna synpunkter på planförslaget.

Här kan du läsa mer om projektet och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: