Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Hjortängen

Detaljplan för Hjortängen, fastigheterna Tollare 6:1 m.fl., i Boo

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av takkupa på samtliga befintliga villor i det enhetligt byggda området Hjortängen i Boo. Planen syftar även till att rätta till planstridigheter genom att bekräfta befintlig bebyggelse, att skydda kulturmiljövärden och att minska risk för skador från översvämning vid skyfall.

Under tiden den 30 mars 2023 till och med den 15 maj 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Läs mer om projektet och hur du lämnar synpunkter

Sidan uppdaterades: